MENU

Podnikatelské gazely a středočeští lídři v patentování. Mrkněte do nového SIC Atlasu

Podnikavost je klíčová pro dobře fungující inovační ekosystém regionu. Vždyť právě podnikatelé přivádí inovace na trh a k zákazníkům. Kolik firem vlastně připadá na tisíc obyvatel Středočeského kraje? Kolik mezi nimi najdeme gazel? A které společnosti jsou nejaktivnější na poli patentů? Vybíráme pro vás další kapitolu z našeho nového Atlasu inovačního prostředí Středočeského kraje.

Počet ekonomických subjektů ve Středočeském kraji ovlivňuje přítomnost velkých zaměstnavatelů v regionu i blízkost Prahy. Na tisícovku obyvatel středočeského regionu připadají dvě desítky ekonomických subjektů, z toho sedm firem. V celorepublikovém srovnání tento počet nepatří mezi nejvyšší, Středočeský kraj ale vyniká podílem mikrofirem (do 10 zaměstnanců), které platí za symbol podnikavosti. Patří mezi ně osm z deseti středočeských společností.

Ve Středočeském kraji najdeme celou řadu rychle rostoucích firem. Tak zvané gazely navyšují svůj obrat průměrně o dvacet procent během tří let. Jak ukazuje grafika níže, v letech 2005 až 2015 jejich počet setrvale rostl a zdvojnásobil se – v regionu jich najdeme více než 1500.

Středočeští lídři v patentování

Významným indikátorem podnikatelské aktivity na poli inovací je ochrana duševního vlastnictví firem. Středočeští lídři v patentové aktivitě se zaměřují na progresivní odvětví s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou farmacie, automobilový průmysl nebo zdravotnické vybavení.  V roce 2021 činila celková valuace patentů ve Středočeském kraji 51 mil. USD, což představuje třináct procent ze všech českých patentů. Na této hodnotě se podílelo pětadvacet středočeských firem. Ty nejúspěšnější zobrazuje infografika níže. Do součtu jsou započteny pouze patenty s hodnotou vyšší než 100 tisíc USD.