MENU

Petra Pecková je novou předsedkyní správní rady SIC

Dnes se konala členská schůze a správní rada Středočeského inovačního centra. Ta na svém zasedání schválila Petru Peckovou, hejtmanku Středočeského kraje, jako nového zástupce Kraje ve správní radě. Petra Pecková byla poté zároveň zvolena i jako předsedkyně správní rady SIC. „Udělám maximum pro naplnění vize mého předchůdce Věslava Michalika. Díky členům za dosavadní spolupráci a těším se na tu budoucí – Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Astronomický ústav AV ČR, České vysoké učení technické v Praze a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický. Věda, výzkum a inovace musí mít ve Středočeském kraji své pevné místo. Musíme umět získat špičkové vědce do našich center a podporovat firmy, které přinášejí inovace do svých oborů, do našeho regionu, do naší země“,  řekla Petra Pecková, krátce po svém zvolení do předsednické role. „Osobně se těším na spolupráci s novou předsedkyní správní rady a věřím, že budeme pokračovat ve velmi dobrém vztahu se Středočeským krajem, jako klíčovým členem a partnerem SIC. Vážíme si dlouhodobé podpory, bez které by nebylo možné rozvíjet inovační ekosystém regionu a dosahovat úspěšných výsledků i v budoucnu. K tomu je zapotřebí prostor a podmínky pro koncepční a dlouhodobou práci“, dodává ředitel SIC Pavel Jovanovič.