MENU

PÁTÉ ZASEDÁNÍ „REGIONAL STAKEHOLDER GROUP“

Dne 18. 5. 2022 proběhlo v pořadí již páté a zároveň závěrečné setkání expertní skupiny (Regional Stakeholder Group/ RSG) v rámci mezinárodního projektu COLOR CIRCLE (COnnecting and empowering LOcal authorities with Research Capacities to unlock the full potential of CIRCuLar Economy) spolufinancovaného v rámci programu Interreg Europe. Setkání tentokrát proběhlo v nových prostorách Středočeského inovačního centra na Smíchově.

Předmětem setkání bylo celkové shrnutí průběhu realizace projektu, představení Cirkulárního skenu Středočeského kraje vč. diskuze nad jeho výstupy, a zejména pak prezentace velmi úspěšného příkladu dobré praxe, kterým je Katalog recyklovaných stavebních materiálů vypracovaný Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB). Pro zájemce je dostupný na webových stránkách www.recyklujmestavby.cz

Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední setkání tohoto druhu v rámci projektu COLOR CIRCLE, rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se do našich setkání aktivně zapojovali a přispěli tak k jeho úspěšné realizaci.

V příštím roce nás ještě čeká tzv. druhá fáze projektu, která je zaměřena na monitorování výstupů projektu. Po jejím ukončení v létě 2023 bychom rádi uspořádali finální prezentaci výstupů projektu, o termínu vás budeme včas informovat.

Děkujeme!

Tým SIC