MENU

Otevíráme novou výzvu INO:EX – 11.4.2022

K 11.4.2022 spouštíme novou výzvou programu INO:EX 2022 pro malé a střední podniky ze Středočeského kraje. Jako žadatelé o podporu se mohou ucházet jak zavedené malé a střední firmy splňující charakteristiku SME, tak i start-upy. Program INO:EX 2022 nabízí podporu ve dvou liniích – INOvuj a EXpanduj.

V rámci INO 2022 nabízíme podporu na vývoj inovací produktů a služeb, a to až do výše 65 % z celkových nákladů, maximálně však do výše 500 tisíc Kč. Na vlastní realizaci projektu má firma následně 9 měsíců. V letošní výzvě přicházíme také se zásadní změnou. V rámci INO 2022 vyplácíme polovinu finanční podpory již předem, tzn. v režimu ex-ante.

Linie EX 2022 je určena pro expanzi firmy nebo produktu na domácí či zahraniční trhy a pro podporu marketingových aktivit spojených s vlastní expanzí. Podpora firmy může dosahovat až 65 % z celkových nákladů, maximálně však do 200 tisíc Kč.

Povinnou součástí žádosti pro získání finanční podpory z programu INO:EX 2022 je vstupní osobní konzultace o projektu a stavu firmy se zástupci SICu.

Pro více informací kontaktujte Barbaru Svojanovskou, která vás celým procesem INO:EX 2022 ochotně provede. Kontakt naleznete ZDE.