MENU

Města mohou ušetřit díky chytrému zadávání veřejných zakázek

Veřejné instituce nakupují zboží a služby skrze veřejné zakázky. Ty ale zároveň mohou být nástrojem pro zavádění moderních technologií a postupů – v takovém případě pak mluvíme o veřejných zakázkách na inovativní řešení (PPI – Public Procurement of Innovation).

Instituce pak poptává služby nebo produkty, které jsou na trhu nedostupné, nebo jsou dostupné jen v malém a omezeném rozsahu. Tato poptávka stimuluje soukromý sektor k inovacím a hledání nových řešení. Ve většině regionů střední Evropy chybí rozsáhlejší používání PPI díky nedostatečným nástrojům a znalostem. Tento trend se v posledních 3 letech snaží měnit liberecké inovační středisko DEX Innovation ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR prostřednictvím projektu PPI2Innovate.

18 plně národně přizpůsobených SMART PPI2Innovate nástrojů

Díky spolupráci několika mezinárodních partnerů vznikly 3 nástroje, které veřejným institucím poskytují informace, jak zadat zakázku na získání chytrého a úsporného řešení. Nástroje se zaměřují na Chytré Zdraví, Chytrou Energii a Chytré Informační a Komunikační Technologie. Tyto nástroje existují v šesti jazycích a reflektují právní předpisy zemí střední Evropy. Kromě toho přináší výhody i pro dodavatele, kteří mohou získat kontakt s veřejným sektorem, dostat příležitost pro uplatnění výsledků výzkumu a komercializovat je.

Pilotní testování nástrojů

Uvedené nástroje byly v rámci projektu PPI2Innovate vyzkoušeny v praxi.

  • V Itálii vznikne nízkoenergetický systém využívající obnovitelné zdroje v místní botanické zahradě.
  • V Maďarsku se zaměřili na zdravotnické zařízení monitorující pacienty trpící kardiovaskulárními onemocněními.
  • V polském Lublinu vznikne úsporné osvětlení, které reaguje na pohyb a měří kvalitu ovzduší.
  • Slovinskému Ministerstvu veřejné správy bude dodán specifický software na analýzu
    a zpracování dat.

Výsledky ukázaly, že takto zadané zakázky dokáží v rozpočtu ušetřit významné částky, zlepšit kvalitu služeb, nebo zefektivnit práci zaměstnanců.

Projekt míří do finále!

V každé zapojené zemi vzniknou kompetenční centra, která budou zlepšovat znalosti zadavatelů veřejných zakázek, podporovat využívání PPI, motivovat zadavatele veřejných zakázek k aktivnímu využívání PPI a také propojovat veřejnou správu, inovativní centra a soukromý sektor. Liberecké a všechna další kompetenční centra budou i po skončení projektu pokračovat v jeho cílech tak, aby podpořili nové inovace ve střední Evropě.

Zapojení SIC

Středočeské inovační centrum (SIC) se také angažuje v oblasti zadávání veřejných zakázkách na inovativní řešení pro veřejný sektor (PPI). Realizuje projekt financovaný z programu Interreg Danube s názvem RI2integrate. SIC se s pomocí projektu RI2integrate připravuje na zavádění inovace ve Středočeském kraji v oblasti IT. Na základě spolupráce s libereckým inovačním střediskem DEX Innovation se SIC stane kompetenčním centrem a bude poskytovat konzultační služby na národní úrovni pro veřejné zadavatele a následně sektor propojovat se soukromou sférou.