MENU

Lidé v regionu pohledem SIC Atlasu inovačního prostředí Středočeského kraje

Střední Čechy jsou nejlidnatější kraj České republiky. I když žijeme v éře celkového stárnutí naší společnosti, v SČK můžeme čekat nárůst populace ve všech věkových skupinách. Co všechno nám populační prognóza do roku 2050 říká? A jak si Středočeský kraj vede po stránce nezaměstnanosti ve srovnání s evropskou sedmadvacítkou? Mrkněte do našeho nového Atlasu inovačního prostředí.

Středočeský kraj se svými 1,4 mil. obyvateli představuje nejlidnatější kraj České republiky. Posledních 25 let získává obyvatelstvo převážně díky suburbanizaci Prahy. Příchozí tvoří z velké části mladé rodiny s dětmi, a proto i věková struktura kraje je nejmladší ze všech krajů Česka. Tyto skutečnosti budou i nadále ovlivňovat složení obyvatelstva Středočeského kraje. Nejen že v regionu bude podle populační prognózy v příštích třiceti letech přibývat obyvatelstvo, ale i věková struktura a s ní spojený vyšší počet ekonomicky aktivních obyvatel bude i nadále z celorepublikového pohledu nejpříznivější. I přes projevy demografického stárnutí můžeme ve všech třech věkových skupinách čekat v absolutních číslech nárůst populace. Podle střední varianty populační projekce by Středočeský kraj měl mít v roce 2050 1,85 miliónů obyvatel.

Čtvrtina středočeské populace žije v šestnácti městech s více než 10 tisíci obyvateli. Většina území kraje se ale vyznačuje kontrastem suburbánního zázemí Prahy a tradičního venkovského osídlení. Suburbia Prahy, ale i Mladé Boleslavi, Kladna a dalších měst jsou domovem pro 47 % populace kraje. Ostatní obyvatelé žijí v obcích s převážně venkovským charakterem, které ovšem zabírají více než polovinu rozlohy kraje.

Jak si vede nezaměstnanost ve Středočeském kraji

Míra nezaměstnanosti ve Středočeském kraji je dlouhodobě o jeden až dva procentní body nižší, než je průměr v celém Česku. Pohybuje se výrazně pod úrovní, kterou v průměru dosahuje nezaměstnanost v zemích evropské sedmadvacítky (EU27). To ukazuje na silnou regionální ekonomiku a fungující trh práce. V roce 2021 byla míra nezaměstnanosti ve Středočeském kraji jedna z nejnižších v celé EU, činila 2,5 %.

Nezaměstnanost je však v jednotlivých částech Středočeského kraje značně rozdílná a reflektuje rozvinutost a ekonomickou sílu jednotlivých lokalit v kraji. V okresech Praha-východ a Praha-západ dosahuje míra nezaměstnanosti dlouhodobě hodnot 2–3 %. Je to dáno blízkostí silného ekonomického centra, kam mnoho obyvatel dojíždí za prací, a také velice příznivou ekonomickou i sociální strukturou obcí v zázemí Prahy. Naopak v periferních obcích s rozšířenou působností (ORP) na okrajích administrativních hranic Středočeského kraje je podíl nezaměstnaných dvojnásobný.

Specifický vývoj velice nízké míry nezaměstnanosti při poměrně vysokých příjmech má kromě pražské suburbánní zóny také okolí Mladé Boleslavi. Může za to silná koncentrace ekonomických aktivit, které jsou navázány na automobilku Škoda Auto. Přestože je Mladá Boleslav v českých poměrech spíše menší město, nabízí tolik pracovních příležitostí, že převyšují i úroveň některých krajských měst.

Dlouhodobě se nezaměstnanost ve Středočeském kraji pohybuje na nízkých hodnotách ve srovnání s ostatními regiony Česka i Evropy. To dokládá nejen atraktivitu regionu pro investory, kteří vytvářejí nová pracovní místa, ale
i historickou tradici výroby ve zpracovatelském průmyslu, která má pozitivní vliv na entuziasmus a pracovitost lidí
v regionu. Pro sofistikované hospodářské aktivity – zejména ty, které jsou založeny na výzkumu, vývoji a inovacích – není rozhodující ani tak celková disponibilní pracovní síla na trhu práce, jako především vysoce kvalifikovaní odborníci a specialisté. I v tomto ohledu má Středočeský kraj investorům co nabídnout.