MENU

Kreativní vouchery pro výzkumné organizace zlepší publicitu i spolupráci s průmyslem

V Praze dne 4. března 2021 – Fyzikální ústav AV ČR, Národní ústav duševního zdraví a České vysoké učení technické. První tři úspěšní žadatelé ve středočeském programu Kreativní vouchery pro výzkumné organizace. Jeho cílem je pomáhat regionálním výzkumným ústavům s externí komunikací, marketingem i transferem znalostí a technologií do praxe.

V laserovém centrum HiLASE, jehož garantem je Fyzikální ústav AV ČR, vyvinuli unikátní metodu, jak velmi efektivním způsobem odvádět teplo z laserových zrcadel. Nasměrovat tuto technologii ke správným zákazníkům a maximalizovat příjem z její komercializace pomůže tzv. Design Thinking – vhodný nástroj pro rychlé hledání inovativních řešení, např. vylepšení produktu, služby nebo zefektivnění procesů. Design Thinking využije také Národní ústav duševního zdraví pro validaci komerčního potenciálu nově vyvíjené technologie EEG neboli elektroencefalografie (metoda záznamu elektrické aktivity mozku).

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) je vysokoškolský ústav ČVUT se sídlem v Buštěhradě. Jeho posláním je přispívat ke snížení spotřeby energie a zatížení životního prostředí ve stavebnictví. UCEEB stojí také za vývojem systému S.A.W.E.R., který dokáže i v extrémně suchém a horkém klimatu získat vodu, kterou je možné použít pro lidskou spotřebu, napájení hospodářských zvířat nebo pro zavlažování rostlin. Středočeský Kreativní voucher pro výzkumné organizace pomůže UCEEB s posílením komunikace a zvýšením povědomí o jeho vědecko-výzkumných aktivitách. V plánu je příprava série propagačních videí pro české i zahraniční publikum. Například v rámci české expozice na světové výstavě EXPO v Dubaji, kde UCEEB reprezentuje ČR právě s technologií S.A.W.E.R. 

Jednoduchá a rychlá podpora

„Vědecký výzkum není dokončen, dokud není komunikován“. Slova bývalého britského hlavního vědeckého poradce Marka Walporta. Právě sdílení vědeckých výsledků mezi odbornou i širší veřejností přispívá k vytváření znalostní společnosti a podporuje politická rozhodnutí, která jsou založena na faktech. Efektivní komercializace výzkumu pomáhá s rychlejším přenosem poznatků do praxe, například nových léčiv nebo léčebných metod.

„Ve Středočeském kraji se nachází přes dvacet špičkových vědecko-výzkumných pracovišť z oblasti fyziky, biotechnologií nebo obnovitelných zdrojů energie. Skrze kreativní vouchery pro výzkumné organizace chceme zviditelnit jejich aktivity a pomoci například k navázání mezinárodních projektů aplikačního výzkumu, spoluprací s firmami a přenosu vědeckých poznatků do společnosti,“ říká Pavel Jovanovič, ředitel SIC.

Podpora regionálních vědecko-výzkumných institucí probíhá prostřednictvím spolupráce s poskytovateli vybraných služeb, jako jsou komunikační a marketingové agentury, designéři, programátoři webových stránek nebo profesionální fotografové. Minimální výše podpory na jeden projekt je 50.000 Kč, nejvyšší 200.000,- Kč. Pro průmyslový design až 300.000,- Kč. Finanční podpora Kreativního voucheru pokrývá 95 % z celkově uznatelných nákladů. Příjemce spolufinancuje 5 %. Termín podávání žádostí je do 30. června 2021.