Covid-Podnikatelé

MENU

Jak ekonomicky přežít koronavirus. Tipy na pomoc pro OSVČ

Pandemie koronaviru sáhla do peněženek řady lidí. Podívali jsme se na to, o co může žádat osoba samostatně výdělečně činná, aby zmírnila výpadek příjmů. A co může využít manažer větší firmy, aby zachránit pracovní místa a vyhnul se bankrotu.

Ušetřit na zálohách

Vláda schválila odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění na šest měsíců. Minimální zálohy letos činí 2544 na sociální pojištění a 2352 na zdravotní. OSVČ tak ušetří necelých 30 tisíc korun. Ti, kteří platí vyšší pojistné, doplatí rozdíl. Pokud už podnikatelé zálohu za březen zaplatili, bude se pokládat za zálohu za září. Novinka MPSV upravuje i odpuštění penále a stanoví, že přehled příjmů a výdajů za loňský rok budou moci živnostníci podávat až do 3. srpna. Půlroční neplacení pojistného se záporně neodrazí v důchodech, období šesti měsíců se zahrne k takzvaným vyloučeným dobám, k nimž obvykle patří třeba doba nemoci.

Přehodnotit podnikání

Zamyslet se nad svým podnikáním a zvážit, zda živnost, které se nákaza koronavirem významně dotkla, udržet, někam ji případně posunout v krizové době, zda nenajít jinou formu, jak oslovit zákazníky, případně uvažovat o tom, zda ji ukončit a předejít tak budoucím nákladům

Odložit placení daní

Podat později daňové přiznání a neřešit tak v tuto chvíli platbu daně z příjmu – daňové přiznání lze podat až do 1. července 2020, a pokud bude s podáním současně zaplacena daň, nebude tento postup nijak sankcionován, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem, slibuje ministerstvo financí. Není také nutné hradit zálohu na daň z příjmů.

Ošetřovné pro OSVČ

Čerpat takzvané ošetřovné pro OSVČ ve výši 424 Kč na den po dobu uzavřených škol. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude ministerstvo průmyslu a obchodu. Zatím ale o příspěvek nelze žádat, novinku musí ještě podepsat prezident.

Odklad splátek

Požádat o odklad splátek úvěrů u bank, podobně jako zaměstnanci na tři až šest měsíců, zároveň požádat o snížení záloh u poskytovatelů energií a požádat o posunutí či snížení nájemného nebytových prostor či kanceláří pronajímatele.

Program COVID II

Čerpat půjčky z programu COVID II od komerčních bank se státní zárukou, které se ale budou teprve schvalovat. Nicméně odborníci to příliš nedoporučují, podnikatel ručí většinou svým majetkem.

Nabídky měst

Sledovat nabídky měst, z nichž některá zřizují fondy na podporu podniků a živnostníků.

Měsíčně 15 tisíc

Tolik dostanou zřejmě OSVČ, jejichž podnikání je postiženo nařízeními vlády po dobu trvání omezení, ještě se bude schvalovat.

Mimořádná pomoc

Požádat o mimořádnou okamžitou pomoc na úřadu práce, podobně jako zaměstnanci.

Zdroj: zpravy.aktualne.cz