šipka
Více informací
SIC Banner

D-STIR

D-STIR
Danube Framework for Responsible Research and Innovation using Socio-Technical Integration (Odpovědný výzkum a inovace díky propojení společensko vědního a technického přístupu v regionu Podunají)

Akronym:                             D-STIR

Číslo projektu:                   DTP1-1-019-1.1

Doba realizace:                 od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2019

Celkový rozpočet:            1,9 mil. eur

Spolufinancování:           Evropský fond regionálního rozvoje (1,66 mil. eur)

 

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro inovace v Podunají začleněním principů odpovědného výzkumu a inovací a tím i podpoření jejich realizace také s ohledem na společenské, environmentální a etické dopady.

D-STIR je důležitý pro budoucí nastavení rámcových podmínek v oblasti inovací v Podunajském regionu, neboť inovace mají významné socioekonomické dopady na společnost. Nerovnoměrný hospodářský vývoj se odráží v kapitálu, výdajích a infrastruktuře včetně rizika nepřiměřeného politického vlivu na výzkum a vývoj. Quadruple Helix je model zaměřený na vztahy mezi univerzitami, průmyslem, vládou a veřejností, které však ne zcela fungují. Inovace vznikající prostřednictvím odpovědného výzkumu (Responsible Research Innovation – RRI) mohou lépe zapojit společnost do aktivit výzkumu a inovací v následujících šesti klíčových oblastech:

  • Angažovaná společnost
  • Rovnost pohlaví
  • Řízení
  • Etika
  • Volný přístup
  • Vědecké vzdělávání

Další významnou realizovanou aktivitou v projektu je tzv. výzkum sociálně-technické integrace
(z angl. Socio-Technical Integration Research, zkráceně STIR). Tuto metodu vytvořil Dr. Erik Fisher
(Arizona State University, USA). Využívá se již v 10 zemích světa, na 3 kontinentech
a v 30 univerzitních a soukromých laboratořích (v Evropě – v Belgii, Holandsku, Velké Británii, Španělsku, Dánsku a Maďarsku). Výstupem projektu bude přizpůsobená metoda STIR podmínkám Podunají.

Odkaz na stránky projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-stir                                               

Projektoví partneři:

1

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est

(Rumunsko)

2.

Cassovia Life Sciences

(Slovensko)

3.

First Hungarian Responsible Innovation Association

(Maďarsko)

4.

ELI-HU Non-profit Kft.

(Maďarsko)

5.

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

(Slovinsko)

6.

ELI Beamlines

(Česká republika)

7.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei

(Rumunsko)

8.

bwcon: Geschäftsstelle GmbH

(Německo)

9.

Csongrád Megye

(Maďarsko)

10.

Středočeské inovační centrum

(Česká republika)

11.

Rozvojna agencija Srce Istrie d.o.o.

(Chorvatsko)

12.

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o.

(Bosna a Hercegovina)

 

Manažer projektu
Vedran Bostandžić, bostandzic@s-ic.cz, +420 246 083 195, +420 601 214 429,   

Lead Partner
Nina Irimia, Regional Development Agency – South East Region, Romania, +40 239 611 086, nina.irimia@adrse.ro

Communication Manager
Anamarija Kamin, Development Centre of the Heart of Slovenia, Slovenia, +386 1 896 27 10, anamarija.kamin@razvoj.si

Project’s FB page

Project’s LinkedIn page

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz