MENU

Inovační platforma výzkumné organizace byla úspěšně spuštěna

Ve čtvrtek 26. listopadu byla zahájena inovační platforma Středočeského inovačního centra VÝZKUMNÉ ORGANIZACE. Spuštění platformy proběhlo online a účastníci měli možnost seznámit se nejen s jejím fungováním, ale i potenciálním využitím platformy v jejich práci. 

Platforma VÝZKUMNÉ ORGANIZACE řeší aktuální témata a bariéry týkající se spolupráce akademického sektoru s malými a středními podniky ve Středočeském kraji. Celý koncept platformy je založen na úzké spolupráci s výzkumnými organizacemi, zachycování problematiky a hledání řešení v příslušných oborech. Díky poskytovaným vzdělávacím aktivitám bude inovační platforma zároveň posilovat výměnu nezbytných zkušeností mezi zapojenými subjekty. Hlavními cíli projektu je především usnadnění spolupráce mezi těmito sektory, sdílení projektových námětů a posilování vazeb.

Během zahajovacího online setkání představila Lenka Podjuklová, RIS 3 developerka SIC, celkem 4 témata, kterými se bude platforma zabývat. „S účastníky jsme prodiskutovali jejich požadavky a návrhy tak, aby byla inovační platforma přizpůsobena jejich potřebám a abychom ji mohli dále rozvíjet. Právě díky zapojení řady odborníků věříme, že se podaří vize platformy naplnit,“ komentuje spuštění Lenka Podjuklová.

Během setkání se přednášející podělili také o své zkušenosti z praxe a zaměřili se na již proběhlé spolupráce s výzkumnými organizacemi. Přítomní posluchači tak měli příležitost probrat jejich problémy, se kterými se v rámci svých projektů potýkají.

Příští jednání IP se uskuteční v první polovině roku 2021 se zaměřením na téma Spin off s vybraným okruhem odborníků. Jedním z hlavních bodů bude přenos dobré praxe.

PLATFORMU NAJDETE NA ODKAZU ZDE.

Kontakt:

Lenka Podjuklová

RIS 3 Developerka

, +420 601 214 937