MENU

Poradní orgán Rady Středočeského kraje v oblasti podpory inovačního podnikání, vědy a výzkumu na území Středočeského kraje.

Mezi členy Rady jsou významní představitelé inovačních firem a jejich sdružení v kraji, zástupci významných akademických subjektů působících na území kraje, významní zástupci regionální samosprávy a zástupci podpůrných organizací aktivních v oblasti podpory inovací ve Středočeském kraji.

Seznam členů Rady pro konkurenceschopnost

Členové s hlasovacím právem

Krajský úřad Středočeského kraje – Odbor řízení dotačních projektů
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
BIOCEV (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.)
ÚJV Řež, a. s.
ŠKODA AUTO a.s.
TopolWater, s. r. o.
Technopark Kralupy (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
European Cyber Security Excellence Center, z. s.
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
EPS biotechnology, s.r.o

Stálí hosté bez hlasovacího práva

Středočeský kraj – věcně příslušný člen Rady Středočeského kraje
Středočeské inovační centrum, spolek
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest – Regionální kancelář pro Střední Čechy a Prahu
Krajský úřad Středočeského kraje – Odbor územního plánování a stavebního řádu, Oddělení regionálního rozvoje

Statut Rady pro konkurenceschopnost Středočeského kraje