Inovační platformy

MENU

Pomáháme s rozvojem Středočeského kraje

Inovační platformy jsou konzultační skupiny, složené ze zástupců firem, měst, obcí i akademických a výzkumných institucí ve Středočeském kraji. Jejich cílem je posílit vzájemnou spolupráci na konkrétních projektech napříč různými obory, sdílet projektové náměty i definovat bariéry a hledat možnosti k jejich překonání. Účastníci Inovačních platforem se pravidelně setkávají v rámci konferencí či workshopů, organizovaných ke konkrétním tématům.

Co jsou Smart Cities a chytré obce?

Dostupnější internet, rychlejší úřady, přechod pro chodce napájený sluneční energií, popelnice, která komunikuje s popeláři. I takové jsou výsledky projektů Smart Cities ve Středočeském kraji. Chytrá řešení, která na první pohled nevidíme, ale přitom jsou všude kolem nás.

Více ZDE

Cirkulární ekonomika

Inovační platforma „Cirkulární ekonomika“ představuje snahu regionálních institucí a výzkumného sektoru o vytvoření akčního plánu cirkulární ekonomiky pro Středočeský kraj s konkrétními pilotními projekty, aby se odpady ve větší míře využívaly jako zdroje.

Více ZDE

Inovační platforma Bariéry spolupráce výzkumných organizací a firem

Ve Středočeském kraji se nachází mnoho špičkových vědeckých pracovišť, stejně jako veliké množství inovativních firem. Založením a organizací platformy věnující se aktuálním bariérám spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a malými a středními podniky ve Středočeském kraji chce SIC přispět k nalézání nových cest efektivního překonávání probíraných bariér, vytváření vazeb mezi účastníky a rozvoji inovačního prostředí kraje.

Více ZDE