Inovační platformy

MENU

Pomáháme s rozvojem Středočeského kraje

Inovační platformy jsou konzultační skupiny, složené ze zástupců firem, měst, obcí i akademických a výzkumných institucí ve Středočeském kraji. Jejich cílem je posílit vzájemnou spolupráci na konkrétních projektech napříč různými obory, sdílet projektové náměty i definovat bariéry a hledat možnosti k jejich překonání. Účastníci Inovačních platforem se pravidelně setkávají v rámci konferencí či workshopů, organizovaných ke konkrétním tématům.

Inovační platforma – Stavební technologie a energetické úspory

Platforma se od roku 2023 zaměřuje zejména na praktické uplatňování výsledků výzkumu formou transferu technologií, komercializace, zakládání spin-off firem.
Dále na spolupráci výzkumného sektoru s firmami a veřejnou správou (municipalitami).

Více ZDE

Inovační platforma – Bariéry spolupráce výzkumu a firem

Ve Středočeském kraji se nachází mnoho špičkových vědeckých pracovišť, stejně jako veliké množství inovativních firem. Založením a organizací platformy věnující se aktuálním bariérám spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a malými a středními podniky ve Středočeském kraji chce SIC přispět k nalézání nových cest efektivního překonávání probíraných bariér, vytváření vazeb mezi účastníky a rozvoji inovačního prostředí kraje.

Více ZDE

Inovační platforma – Data v inovačním procesu a rozvoji

Malým a středním podnikům a výzkumným organizacím ze Středočeského kraje pomáháme, aby se při přípravě a realizaci inovačních a rozvojových projektů mohly rozhodovat podle kvalitních a relevantních dat.

Chcete se rozhodovat podle přesných a aktuálních dat a nespoléhat se jen na své dojmy a odhad?

Více ZDE