data-srcset
MENU

Hejtmani z Visegrádské skupiny a dalších tří zemí si vyměňovali zkušenosti ve Středočeském kraji na svém historicky prvním fóru

Ve dnech 3. až 4. září se v Čestlicích z iniciativy středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové uskutečnilo historicky první fórum hejtmanů regionů Visegrádské skupiny. Připojili se k nim rovněž zástupci Ukrajiny, Německa a Rakouska. Cílem setkání byla výměna zkušeností v oblastech inovací, SMART technologií, ochraně životního prostředí, regionálního rozvoje, turistiky, ochrany kulturních památek, kybernetické bezpečnosti, digitalizace či spolupráce v rámci Evropského výboru regionů. Historicky prvního fóra V4 se zúčastnilo 22 regionů, zástupci města Vídeň, Kyjevské oblasti a velvyslanci zemí V4. Vzhledem ke koronavirové krizi se některé regiony, především z Maďarska a Slovenska, připojily prostřednictvím videokonference. 

Za českou stranu na fóru vystoupili první náměstek ministra vnitra Jiří Nováček, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, dále viceprezidentka Evropské komise Věra Jourová, náměstek MPO Petr Očko, předseda Fóra pro cestovní ruch Viliam Sivek a ředitel NÚKIB Karel Řehka.

„Na dnešním setkání je nejdůležitější, že vzniklo iniciativou zdola a spontánně. Nikdo nám nenařizoval a neurčoval agendu. Je přirozeným vyústěním spolupráce sousedních regionů, které mají spoustu konkrétních společných problémů. Jsme tu všichni proto, že si máme co říci a že si můžeme vzájemně pomoci a jeden druhému předat cenné zkušenosti,“ řekla účastníkům fóra hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. „Témata samotného jednání do jisté míry rovněž předurčila současná koronavirová krize. V jejím průběhu se ukazuje, že se s ní dokázaly nejlépe vyrovnat regiony s vysokou mírou inovací. Úzce s tím souvisí i bezpečnost a digitalizace, která patří k prioritám všech okolních ekonomik,“ konstatovala středočeská hejtmanka s tím, že k nejpostiženějším oblastem virové krize patří turismus. Zmínila zájem Středočeského kraje na možném řešení a postupu u společných témat a také důležitost spolupráce regionů v rámci Evropského výboru regionů. 

Její slova z vlastní zkušenosti v rámci řešení koronavirové pandemie na vládní úrovni potvrdil během svého vystoupení první náměstek ministra vnitra Jiří Nováček: „Naše kraje zvládly nastalou situaci lépe než leckteré ministerstvo. Regiony během krize prokázaly svůj smysl,“ řekl doslova. Podle jeho slov se nejen v České republice ukázalo, že kraje znají potřeby svých regionů lépe než vláda. Poděkoval představitelům regionů V4, že v této zkoušce obstáli. „Kraje dávají důraz na praktická řešení problémů před politikou,“ vyzdvihl a poukázal na to, že vláda nemůže vidět problémy jednotlivých měst a obcí. 

Maršálek Dolnoslezského vojvodství Cezar Przybylki zdůraznil, že potřeba spolupráce je důležitá vždy. „Jsem přesvědčen, že regiony začnou pracovat na iniciativách, které by zajistily účinněji společně využívat potenciál našich regionů,“ uvedl maršálek.

President Hajdú-Bihar County Zoltán Pajny prostřednictvím videopřenosu vzkázal, že jejich nadšení pro spolupráci je velké. Připomněl, že témata dnešní konference dávají najevo, že všem jde především o rozvoj vzdělávaní, o podporu inovací a technologií, které přispějí ke zlepšování života občanů. Právě programy, které mají co nejvyšší přidanou hodnotu pro obyvatele regionů, se mohou stát inspirací pro ostatní.

Předseda Trnavského samosprávného kraje Jozef Viskupič dal ve svém projevu důraz na spolupráci regionů především v oblasti čerpání finančních prostředků z evropských programů a jejich důležitost pro období 2021-2027. Cílem by podle něj mělo být zvýšení kvality života obyvatel všech regionů. Tento cíl administrativně přesahuje zájem a hranice jednotlivých měst, regionů i zemí V4.

Velký zájem byl o téma kybernetické bezpečnosti u strategických institucí, úřadů a nemocnic. Zástupci regionů V4 se shodli na tom, že se zaměřují na rozšiřování služeb a zvyšování komfortu občanů prostřednictvím digitalizace i na tom, že vidí veliký přínos spolupráce regionů v oblasti živelních pohrom a katastrof včetně situace související k epidemií COVID-19. Účastníci také projevili velký zájem o organizaci pravidelných setkávání za účelem definování procesů řízení a koordinace případných návrhů a požadavků směrem k příslušným orgánům a institucím EU. K tématu se svými vystoupeními přispěli jak první náměstek ministra vnitra Jiří Nováček, tak ředitel NÚKIB Karel Řehka. Jiří Nováček mimo jiné vyjádřil respekt k tomu, jak se Středočeský kraj vypořádal s prosincovým kybernetickým útokem na nemocnici v Benešově.

V rámci tématu věnovaného turismu, kterému se ve svém vystoupení věnovali ministryně Klára Dostálová a předseda Fóra cestovního ruchu Viliam Sivek, byl akcentován zájem propojení jednotlivých turistických centrál, snaha přilákat turisty do regionů zemí V4, spolupráce v rámci veletrhů. Důraz byl kladen i na ochranu kulturních památek a kulturního dědictví v jednotlivých zemích V4 s tím, že je dále třeba pokračovat pod značkou Discover Central Europe ve společné propagaci na mimoevropských trzích s cílem přilákat turisty do zemí EU. „Správně uchopit tuto hozenou rukavici nám mohou pomoci také akce typu této konference, kde si můžeme vyměňovat příklady dobré, ale také špatné praxe,“ uvedla ministryně Klára Dostálová.

Propojení institucí, inovace, SMART technologie a ochrana životního prostředí se staly tématy odpoledního jednání. Účastníci vyslechli příspěvek hlavního architekta eGovermentu MV ČR Pavla Hraběte a náměstka ministra MPO pro digitalizaci a inovace Petra Očka. Svým projevem přispěl k následné diskusi účastníků formou vzdáleného připojení i předseda maďarského regionu Hajdú-Bihar Zoltán Pajna.  Hovořilo se o sdílení vědeckých kapacit napříč regiony v souvislosti s řešením sucha, skládkování, o spolupráci univerzit, o možnostech spolupráce se Středočeským inovačním centrem (SIC) či o kulturních a kreativních průmyslech.

Posledním společným tématem programu 1. Fóra hejtmanů regionů zemí V4 byla spolupráce v rámci Evropského výboru regionů a V4. Stala se platformou pro vystoupení místopředsedkyně Evropské komise Evy Jourové, prostřednictvím videokonference ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka a maršálka Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylskiho. „Cesta, jak uspět v Evropském výboru regionů, vede přes upevňování společných zájmů, sjednocení plánů a zdrojů,“ řekla místopředsedkyně Eva Jourová s tím, že je při investování evropských peněz do regionů klíčová úloha místních samospráv. Apelovala proto na rychlou přípravu kvalitních projektů a znalost jejich správné administrativy, a to jak na vládní, tak regionální úrovni. „Bude potřeba národní strategie obnovy, do které by regiony měly velmi intenzivně mluvit,“ zdůraznila Jourová.

„Během našich setkání jsme během dvou dnů probrali doslova stovky společných témat. Věřím, že se výstupy už brzy promítnou do konkrétních projektů. Doufám, že hlavní témata, kterými bylo propojení institucí, inovace a smart technologie, ochrana životního prostředí, bezpečnost, kybernetická bezpečnost, digitalizace, regionální rozvoj, turismus, podpora regionů a ochrana kulturních památek i spolupráce v rámci Evropské unie a spousta dalších témat, budou sloužit nám všem,“ závěrem zdůraznila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová a dodala: „Jsem ráda, že jste na naše historicky první setkání v podobném formátu přijeli v takovém počtu. Věřím, že se shodneme na tom, že bylo velmi přínosné, že jsme zde účelně prožili inspirativní čas, a že by bylo vhodné z takovýchto setkání udělat tradici.“

1. forum hejtmanů V4

Zdroj: Kr-stredocesky.cz