MENU

Firma roku 2021 Středočeského kraje: Naší konkurenční výhodou je neustálý vývoj a naslouchání potřebám zákazníků

Varistar je ryze česká technologická společnost se zaměřením na zemědělství. Díky satelitním snímkům dokáže stanovit optimální dávky hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a osiva pro jednotlivé části zemědělské půdy. Výnos plodin se tak zvýší až o 20 % a současně sníží dopady na životní prostředí o třetinu. Mladá firma ze Středočeského kraje již získala několik prestižních ocenění a je aktivní ve střední a východní Evropě. Za úspěchem Varistar stojí také Středočeské inovační centrum. 

„V roce 2019 se nám podařilo získat Středočeský inovační voucher na spolupráci s výzkumnou organizací. Podpora SIC byla důležitá pro vývoj naší technologie i rozvoj celé firmy. Také aktuální programy SIC INO a EX, kterých se účastníme, mohou rozvíjejícím se firmám přinést tolik potřebný kapitál do nových projektů nebo pomoci s expanzí na nové trhy,“ říká Jan Semrád, spoluzakladatel společnosti Varistar.

„Spolupráci se SIC můžeme jedině doporučit. Oceňujeme profesionální přístup zaměstnanců, kteří byli ochotní poradit jak při schvalování žádosti, tak i s administrací projektu. Velkým benefitem je rychlost odezvy a flexibilita pracovníků SIC,“ dodává Jan Semrád, čerstvý držitel titulu IBM Firma roku 2021 Středočeského kraje, bronzové příčky v celorepublikovém kole IBM Firma roku 2021 a 9. místa v soutěži Deloitte Fast 50 v kategorii Growth Stars.

Díky přesnému popisu každé části pole je možné určit optimální dávku hnojiv či osiv pro každou z těchto částí.

Na začátku vývoje vaší technologie byla spolupráce s Mendelovou univerzitou, respektive Ústavem agrosystémů a bioklimatologie. V čem vám výzkumníci pomohli? Chyběla vám expertíza, technologie?

Jedná se o špičkové pracoviště pro tzv. dálkový průzkum země, využívající satelitní technologie a drony. Cílem naší spolupráce bylo ověřování algoritmů pro určování produkčních zón na jednotlivých polích. Současně jsme hojně využívali konzultací v oblasti optimalizace dalších GIS (geografický informační systém) algoritmů.

V následujícím roce jsme začali pracovat na vývoji aplikačního portálu, díky kterému je možné připravit aplikační mapy během pár minut a online je nahrát do terminálu aplikační techniky, například traktoru, secích strojů nebo postřikovače.

Jak ovlivnila podpora SIC začátek vašeho podnikání? Urychlilo nebo zlepšilo to některé procesy ve firmě?

Díky programu jsme byli schopni začít vyvíjet aplikační portál, jehož vývoj je náročný jak časově, tak finančně. Vývoj tohoto portálu výrazně sníží personální zátěž při zpracování jednotlivých aplikačních map. Pro vývoj používáme agilní přístup k programování.

V současné době máme již šest pracovníků ve vývoji. Jelikož se technologie i požadavky našich zákazníků stále vyvíjejí, je nutné, aby náš vývoj stále držel krok s těmito požadavky. Určitě není dobré ustrnout na jednom místě. Právě neustálý vývoj a naslouchání potřeb našich zákazníků je naší obrovskou konkurenční výhodou.

Systém využívá velké množství historických i aktuálních dat, spektrální satelitní snímky, půdní rozbory, informace o bonitě půdy, reliéfu pole a pohybu vody v půdě, ze kterých zpracovává velmi přesné mapy jednotlivých polí.

Proč by se firmy neměly bránit spolupráci s výzkumným nebo akademickým sektorem?  

Ceníme si zejména profesionality a současně osobního přístupu akademických pracovníků. Vnímáme, že i pro naše partnery je důležitý dlouhodobý užitek naší práce v reálném životě. Jejich výzkum má použitelné aplikace, které pomáhají dalším firmám v rozvoji. Spolupráci s Mendelovou univerzitou udržujeme i nadále. V současné době spolupracujeme na vývoji modulu, který bude počítat optimální bilance dusíkatých hnojiv v jednotlivých zónách konkrétních polí.

Proto máte přímou vazbu na Green Deal, který je dnes hodně přetřásaným tématem v EU?

Ano, vývoj našeho produktu je motivován na jedné straně výrazně nehospodárným využíváním dusíkatých hnojiv v průmyslové rostlinné výrobě, která má následně negativní ekonomické i ekologické dopady. A na druhé straně požadavky Green Deal, konkrétně části „Od zemědělce ke spotřebiteli“, která se týká zemědělství. Green Deal má významné dopady právě na používání dusíkatých hnojiv.

K analýze porostu využíváte unikátní technologii původně určenou ke špionáži. Podstatou je sběr velkého množství dat, jejich zpracování, vyhodnocení a následná aplikace. Jak to vypadá v praxi?  

Data sbíráme z mnoha různých zdrojů – satelitní snímky, půdní rozbory, informace o reliéfu a bonitě půdy. Na základě toho je zpracována mapa relativního výnosového potenciálu. Ta rozděluje jednotlivá pole do zón se stejně velkým výnosovým potenciálem, tj. na místa, kde je historicky dosahováno vyšších výnosů a naopak.

Každé zóně následně určíme individuální dávku hnojiv, osiv či pesticidů tak, aby to bylo optimální z hlediska výnosnosti té části pole. Jinými slovy jsme schopni individuálně přistupovat ke každé části pole, i když se jedná o větší půdní bloky. Je to ekonomicky výhodné pro zemědělce (zvýšení výnosu), ale především to má významný ekologický dopad díky snížené spotřebě pesticidů či hnojiv.

Jak dále pracujete s daty?  

Po ukončení aplikace jsou data o aplikaci stažena zpět a použita pro další vylepšení systému. V případě jakéhokoli problému je možné se připojit do techniky na dálku a vyřešit tak 95 % případů během 5 minut. Naším cílem je zajistit komplexní a jednoduchou službu, která nebude znamenat zvýšenou zátěž pro agronomy, a současně bude mít vliv na zvýšení výnosu farem a pozitivní vliv na životní prostředí.

Děkujeme za rozhovor a celé firmě přejeme mnoho sil do budoucna!