MENU

Aktualizovaná Regionální inovační strategie Středočeského kraje

6. 6. 2023, 15:00 - 16:30 Technopark Kralupy

Akce proběhne za účasti náměstka hejtmanky pro regionální rozvoj Jiřího Snížka a radního pro školství Milana Váchy.

1) přednáška prof. Jiřího Blažka z Univerzity Karlovy: „Role RIS v ekonomickém rozvoji a příklady dobré praxe

2) prezentace aktualizované strategie s diskuzí a možností připomínkování (J. Pechlát, SIC)