MENU

On-line konzultační den pro středočeské firmy

3. 11. 2021, 09:00 - 15:15 Online platforma Microsoft Teams

Zveme představitele středočeských firem k účasti na konzultaci se zástupci následujících organizací:
Agentura pro podnikání a inovace (Ondřej Koníček) – možnosti získání dotací z evropských strukturálních fondů (OP PIK a OP TAK), konzultace stávajících projektů, posouzení přijatelnosti
podnikatelských záměrů pro získání dotační podpory.
Agentura CzechInvest (Adéla Veverková) – investiční pobídky, podpora start-upů, podpora exportu.
Středočeské inovační centrum (Jakub Hudec) – Finanční podpora zaměřená na inovace stávajícího či nového produktu, služby nebo expanzi Vaší firmy.
Technologická agentura ČR (Ladislav Mlčák) – státní podpora projektů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

Konzultace proběhnou prostřednictvím on-line platformy Microsoft Teams. Po úspěšné registraci a domluvě konkrétního času konzultace Vám bude zaslán odkaz na komunikační rozhraní.

Registraci je možné učinit nejpozději do 1. 11. 2021 prostřednictvím formuláře dostupného ZDE.