MENU

On-line konzultační den pro středočeské firmy

29. 9. 2021, 09:00 - 15:00

Konzultanti:

  • Jakub Hudec, Business Development Manager, Středočeské inovační centrum: Finanční podpora zaměřená na inovace stávajícího či nového produktu, služby; či s expanzí Vaší firmy. Zvýhodněné expertní služby vedoucí ke zlepšení vnitrofiremních procesů nebo tržní expanze a podpůrné služby v oblasti digitální transformace firmy.
  • Ondřej Koníček, Projektový manažer pro Středočeský kraj a Prahu, Agentura pro podnikání a inovace: Možnosti získání dotací z evropských strukturálních fondů (OP PIK a OP TAK), konzultace stávajících projektů, posouzení přijatelnosti podnikatelských záměrů pro získání dotační podpory.
  • Adéla Veverková, Regionální projektová manažerka, agentura CzechInvest:    Investiční pobídky, podpora start-upů, podpora exportu.
  • Ladislav Mlčák, Regionální zástupce, Technologická agentura České republiky: Státní podpora projektů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

Informace pro účastníky:

  • Po úspěšné registraci a domluvě konkrétního času konzultace Vám bude zaslán odkaz na komunikační rozhraní.
  • Platformu není nutné nijak instalovat, nezbytné je mít pouze funkční počítač, mikrofon a internetové připojení.
  • Účast na konzultačním dni je bezplatná.

Registraci je možné učinit nejpozději do 27. 9. 2021 prostřednictvím formuláře dostupného ZDE. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme urychlenou registraci.