MENU

ON-LINE KONZULTAČNÍ DEN PRO STŘEDOČESKÉ FIRMY 

15. 9. 2022, 09:00 - 16:00 Online (Microsoft Teams)

Konzultanti: 

Středočeské inovační centrum (Milena Lakomá): Finanční podpora zaměřená na inovace stávajícího či nového produktu/služby; či expanzi Vaší firmy. Zvýhodněné expertní služby vedoucí ke zlepšení vnitrofiremních procesů nebo tržní expanze a podpůrné služby v oblasti digitální transformace firmy a cirkulární ekonomiky. 

Agentura pro podnikání a inovace (Ondřej Koníček): Možnosti získání dotací z evropských strukturálních fondů (OP TAK), konzultace stávajících projektů, posouzení přijatelnosti podnikatelských záměrů pro získání dotační podpory. 

Agentura CzechInvest (Denisa Číhalová): Investiční pobídky, podpora start-upů, podpora exportu. 

Technologická agentura České republiky (Ladislav Mlčák): Státní podpora projektů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. 

Registraci je možné učinit nejpozději do 11. 9. 2022 prostřednictvím formuláře dostupného ZDE. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme urychlenou registraci. 

Zpracování osobních údajů bude prováděno ve veřejném zájmu dle článku 6/1 e) GDPR, resp. v oprávněném zájmu dle článku 6/1 f) GDPR 

Informace pro účastníky: 

• Po úspěšné registraci a domluvě konkrétního času konzultace Vám bude zaslán odkaz na komunikační rozhraní. 

Platformu není nutné nijak instalovat, nezbytné je mít pouze funkční počítač, mikrofon a internetové připojení. 

• Účast na konzultačním dni je bezplatná

Milena Lakomá 

Key Account Manager 

 

+ 420 602 602 488