MENU

„Oběhové hospodářství a jak k němu ve firmách přistupovat. Co můžeme udělat teď a co musíme v budoucnu“

6. 10. 2022, 14:00 - 17:00 SIC, Strakonická 3367, Praha 5

Srdečně Vás zveme na seminář k tématu oběhového hospodářství ve firmách.

Hledáte odpovědi a řešení k tématu Cirkulární ekonomiky? Pojďte se orientovat a připravit vzhledem k blížícím se požadavkům. Naše expertka s Vámi probere, jak nastavit strategii, komunikaci k dodavatelským řetězcům a vzdělávání zaměstnanců. Na příkladech z praxe si ukážeme odlišné business modely, kde se úspěšně podařilo vydat se na udržitelnou cestu.

O čem to bude:

  • 7 klíčových prvků cirkulární ekonomiky
  • Tvorba strategie a vyhodnocení, jak na tom moje firma je
  • Diskuse s dodavatelsko-odběratelským řetězcem
  • Vzdělávání zaměstnanců a koho tím ve firmě pověřit
  • Jaké jsou business modely a co se skrývá za pojmem ESG Reporting
  • Role SICu a podpora v oblasti oběhového hospodářství

Více o Lauře Mitroliosové:je ředitelkou a jednatelkou společnosti CIRA Advisory, kterou v roce 2019 založila společně s dalšími kolegy. Provozně řídila Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN), který se pod její taktovkou stal finančně soběstačnou organizací bez grantů a dotací. Stála u rozvoje digitálního odpadového tržiště Cyrkl a nyní se plně věnuje firemnímu poradenství v oblasti cirkulární ekonomiky v CIRAA. Mezi Lauřiny silné stránky patří řízení a nastavování procesů, oblast vedení zaměstnanců a dalších členů týmu a nastavování zdravého finančního fungování organizací.


Kontaktní osoba:
DANA PEŘICHOVÁ
Manažerka podnikatelské komunity & péče, SIC

+ 420 731 066 415