MENU

MANAGEMENT VĚDY A VÝZKUMU – VOJTĚCH KADLEC

21. 9. 2018, 10:00 Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
Řízení regionálního rozvoje
Úvod do problematiky, propast mezi vědou a výzkumema inovacemi, řízení vědy a výzkumu, procesy managementu,intelektuální kapitál, způsoby jeho řízení. Role, dovednosti arozhodování manažera VaV, komunikace, motivace a vedení ve VaV, kreativita a týmová práce, projektový management ve vědě, praktické aplikace znalostního managementu, vedení změn, konflikty a etika VaV. Cílem je u účastníků kurzu posílit schopnosti a znalosti v oblasti řízení vědy a výzkumu. Seminář je  součástí podzimních vzdělávacích kurzů SIC. Více na www.s-ic.cz/akce
 
VOJTĚCH KADLEC UNICO 
Vojtěch Kadlec vystudoval Univerzitu Karlovu (katedra sociální geografie a regionálního rozvoje). Pracoval jako ekonomický analytik a konzultant ve firmě Berman Group s.r.o., kde strávil pět let. Poté při doktorském studiu působil na Univerzitě Karlově jako technologický skaut pro Přírodovědeckou fakultu. Následně působil na ČVUT jako specialista transferu technologií. V květnu roku 2017 spoluzaložil firmu UNICO.AI, která se věnuje podpoře spolupráce akademické sféry a firem prostřednictvím konzultačních služeb a nástrojů umělé inteligence.
 
 
Pozvánka
 
 
Kontaktní osoba: Josef Říkovský. , tel.: 775 250 839