MENU

Inovační vouchery – Seminář pro žadatele

7. 4. 2017, 09:30 - 11:00 Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Seminář je určen pro žadatele o finanční podporu z programu Středočeské inovační vouchery, tedy pro zástupce obchodních korporací, které mají sídlo či provozovnu ve Středočeském kraji, případně i pro poskytovatele znalostí z řad vysokých škol a výzkumných organizací.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme o účast maximálně 2 zástupců za každý projekt. V případě velkého zájmu bude zorganizován další seminář se shodnou tematikou.

Cílem semináře je seznámit účastníky s věcnou částí výzvy, online žádostí, pravidly finančního řízení a s administrací.

V případě zájmu o účast je nutná registrace nejpozději do 5. dubna 2017 na e-mailové adrese . Uveďte prosím jména účastníků a název obchodní korporace, příp. vysoké školy či výzkumné instituce.

Více se dozvíte na vouchery.s-ic.cz