MENU

Inovační platforma pro oblast Smart Cities – téma: Odpady a cirkulární ekonomika

14. 11. 2017, 13:00 - 18:00 Pražská 636, Dolní Břežany

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám tímto pozvat na INOVAČNÍ PLATFORMU pro oblast Smart Cities na téma Odpady a cirkulární ekonomika.

Páté setkání Inovační platformy pro oblast Smart cities/ Chytrý venkov se uskuteční
v úterý 14. 11. 2017 od 13:00 do 18:00 hod. v prostorách Středočeského inovačního centra, Pražská 636, Dolní Břežany

Akce je vhodná pro starosty, místostarosty a tajemníky, vedoucí odborů a projektové manažery z měst a obcí ve Středočeském kraji se zájmem o témata chytrých měst/ chytrého venkova

REGISTRACE   (Počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen)

Co vám tato akce přinese?
– Informace o nových možnostech v oblasti odpadového hospodářství a vodohospodářství
– Inspirace z ČR i ze zahraničí v oblasti cirkulární ekonomiky a nakládání s komunálními odpady

Program

13:00 – 13:05 Zahájení setkání
13:05 – 13:20 Cíle a poslání Inovační platformy pro Smart Cities/ chytrý venkov v SČK, krátké představení účastníků platformy
13:20 – 13:40 Kam kráčíte, odpady? Aneb jak zapojit selský rozum v odpadovém hospodářství (Ing. Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, z.ú.)
 13:40 – 14:00 Příklady dobré praxe v oblasti odpadového hospodářství a vodohospodářství – obec Kněžice (Milan Kazda, starosta obce Kněžice)
 14:00 – 18:00 Diskuze k roli obcí jako původce odpadu, uvedení dalších příkladů cirkulární ekonomiky v praxi jako příležitostí pro obce, informace o nových trendech v oblasti odpadového hospodářství a vodohospodářství , možnosti zapojení do pilotních projektů na území Středočeského kraje

(změna v programu vyhrazena)

Těšíme se na Vaši účast.
Tým SIC

Kontakt:
Přemysl Růžička
E:
M: +420 601 214 431