MENU

SIC Research – Energetika 4.0

8. 3. 2018, 14:00 - 16:30 Pražská 636, Dolní Břežany

Všechno kolem nás se mění, také energetika. Pokud ještě nedávno elektřina byla jen z velkých centrálních zdrojů a teplo „přiteklo“ potrubím, dnes může být hodně věcí jinak. Například občané a obce si mohou do jisté míry sami vyrobit elektřinu, šíří se koncept, kdy spotřebitel je také výrobcem. To všechno souvisí s digitalizací a novými energetickými a průmyslovými trendy– občas jsou nazývány Energetika 4.0 a Průmysl 4.0.

O perspektivách energetiky bude přednášet prof. Vladimír Mařík, ředitel Centra informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, hlavní autor první české publikace k Průmyslu 4.0 a prosazovatel myšlenky Energetika 4.0.

Seminář je určen pro starosty, energetiky, výzkumníky, učitele i lidi z firem. Jaké jsou perspektivy energetiky a co nám změny přinesou?

Přijďte společně diskutovat o tom, co můžeme udělat, jaké projekty a nástroje máme v současné chvíli k dispozici a také o perspektivách a příležitostech v energetice.

Na seminář naváže první setkání výzkumné platformy „Energetika“, na kterou jsou zvány zejména výzkumné organizace z Prahy a Středočeského kraje.

Program

Seminář
14.00 – 15.30 Energetika 4.0 – přednáška Prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., Dr.h.c.
15.30 – 16.00 přestávka

Výzkumná platforma Energetika
16.00 – 16.30 otevření Výzkumné platformy Energetika v rámci projektu SIC RESEARCH – Rut Bízková, Martina Krčová
Příspěvek – HORIZONT 2020 – Veronika Korittová, Technologické centrum AV ČR
Diskuse potenciálních témat pro projekty do programů výzkumu a vývoje

Registrace na seminář

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu

 

Partnerem akce je Svaz průmyslu a dopravy České republiky