MENU

Středočeský kraj zkouší s pomocí zahraničních expertů novou metodu výuky. Cíl: vzdělanější učitelé a šikovnější studenti

Zvýšení sebevědomí, podpora kritického myšlení, rozvoj kreativity i podnikavosti. Inovace ve Středočeském kraji se netýkají jen technologií, ale také obyvatel. Nové přístupy ve výuce technických předmětů otestuje Středočeské inovační centrum (SIC) v rámci tzv. sociálních inovací.

„Podle zprávy Evropské komise s názvem “100 Radical Innovation Breakthroughs for the future”, je jedním z radikálních průlomů v oblasti sociálních inovací tzv. Maker kultura. Jedná se o kulturu tvořivých dílen, kde se tvoří, učí, objevuje, a to buď za využití technologií, nebo i bez nich,“ vysvětluje Martina Vycudilíková, projektová manažerka SIC pro výzkum a vzdělávání. „Tato kultura představuje demokratizaci designu, techniky, ruční výroby i vzdělávání. Maker kultura je pro všechny, včetně těch, kteří nejsou zrovna technicky zaměření. Tvořivé dílny vybavené k takové tvorbě umožňují praktické učení, podporují kritické myšlení, zvyšují sebevědomí a rozvíjejí dovednosti potřebné pro 21. století. Studenti se díky tomu také učí nebát se udělat chybu, riskovat a opakovaně zkoušet něco, co se jim třeba nepovede na první pokus,“ dodává Martina Vycudilíková.

Ben In Action Montreal

Projekt byl již úspěšně otestován v USA a postupně je zaváděn také v Kanadě a Francii. Ve středních Čechách se pilotním místem stane rakovnická Střední průmyslová škola Emila Kolbena, jež dlouhodobě spolupracuje s firmami na rozvoji inovačního myšlení svých studentů. „Je to úžasná šance k vylepšení našich výukových metod a motivování studentů. Naše vyučující to profesně posune. Jsem rád, že zrovna naše škola se stane místem pilotního projektu,“ říká Jan Jirátko, ředitel Střední průmyslové školy Emila Kolbena Rakovník.

Dvoutýdenní workshop s názvem SIC DigiEduLabpovedoušpičkoví zahraniční experti a je určený nejen studentům, ale také učitelům. Intenzivní program představí jedinečnou metodiku výuky v digitálním fablabu, tedy v dílně vybavené digitálními technologiemi umožňující např. programování, práci s rozšířenou realitou nebo 3D tisk.

Ben In Context Students Jalisco

Představujeme vám experty

Skupinu vede Dr. Jorge Sanabria, držitel titulu Ph.D z Výzkumného centra neurovědy na University of Tsukuba v Japonsku. Na univerzitě Guadalajara (Mexiko) má na starosti vytvoření sítě digitálních dílen a jejich zavedení do středoškolského systému mexického státu Jalisco. Vyvinul rovněž metodu Gradual Immersion Method, což je přístup využívající technologie a podporující tvůrčí poznávání prostřednictvím spolupráce. Zaměřuje se na rozvoj školících metod a hodnocení dovedností 21. století v prostředí digitální výroby a robotiky ve výuce.

Ruy Cervantes je držitelem titulu Ph.D. v oboru informatika z University of California Irvine. Jeho práce spočívá v budování ekosystémů. Spolupracuje s veřejnými a soukromými organizacemi na rozvoji a posílení jejich inovačních schopností. Mezi jeho profesní zkušenosti patří spolupráce se společností Cisco Systems‘ Corporate Strategy Innovation Group, pro kterou vyvinul program na vytváření inovačních dovedností pro nadnárodní síť inovačních center této společnosti. Podílel se také na zavádění digitálních dílen do škol ve státu Jalisco – podařilo se mu navázat spolupráci mezi Jaliscem a Stanfordskou univerzitou.

Gustavo Calderón je elektroinženýr a v současné době studuje již druhý magisterský program SmartEdTech na Université Côte d’Azur ve Francii. Vede divizi zaměřenou na technologické inovace ve vzdělávání na střední škole Alpes High School, Guadalajara v Mexiku, kde také vyučuje předmět „Advanced Maker STEAM Lab“ a informatiku. Je spoluzakladatelem značky Make.it Tinkering and Making Studio, experimentálního tvůrčího prostoru, který podporuje kreativitu a inovační dovednosti u dětí prostřednictvím reálných životních zkušeností souvisejících s obory STEAM (přírodní vědy, technika technologie, schopnost tvořit a matematika).

Benjamin Douek je softwarový inženýr z University of Guelph (Kanada). Studoval také strojírenskou technologii na Dawson College v Kanadě. Ben přednáší na téma programování hardware a vzdělávání v oborech STEAM. Školí vyučující na základních, středních i vysokých školách. V současné době působí jako „maker“ v Milieux Institute for the Arts of the Concordia University v Montrealu. Poslední 4 roky strávil vývojem součástek vývojového kitu Robot-In-A-Can a svou výukovou činnost využíval k jeho testování a vylepšování.

Projekt SIC DigiEduLab začíná již 11. listopadu a my vás budeme průběžně seznamovat s jeho výsledky. Sledujte náš web i Facebook.

Gustavo Digital Fabrication Lab