MENU

Digitalizace a lepší podmínky pro život. Rada pro konkurenceschopnost Středočeského kraje definovala výhody regionu EN

Digitalizace a lepší podmínky pro život. Rada pro konkurenceschopnost Středočeského kraje definovala výhody regionu.

Jak přimět firmy, aby více investovaly do výzkumu a vývoje? Jaké výhody může nabídnout studentům Středočeský kraj? I taková byla témata, jimiž se zabývala Rada pro konkurenceschopnost Středočeského kraje na svém 9. zasedání. Tentokrát netradičně v laserovém centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech.

„HDP na obyvatele je nejčastěji používaným ukazatelem ekonomické výkonnosti umožňující meziregionální srovnání. Středočeský kraj patří k nejvyspělejším regionům, co se týče dosažené ekonomické výkonnosti,“ zmínila v úvodu jednání ředitelka Středočeského inovačního centra (SIC), Rut Bízková. „Od roku 1995 navíc dosahoval velmi rychlého růstu ekonomické výkonnosti, když HDP na obyvatele vzrostlo za toto období více než 2,5 krát,“ dodala Rut Bízková. 

Velký prostor dostalo v diskuzi téma výzkumu a vývoje (VaV). Jak v podnikovém sektoru, tak v objemu investic do výzkumných center v okolí Prahy. Rada se shodla, že Kraj musí vytvářet příhodnější podmínky a nástroje pro zvyšování zájmu o inovace ve firmách i náboru zaměstnanců do VaV. Například zlepšováním podmínek bydlení ve městech a obcích v regionu. S tím souvisí i probíhající implementace konceptu Smart Cities/Chytrý venkov a intenzivnější zavádění digitalizace ve středočeských obcích.   

V závěru svého příspěvků informovala ředitelka SIC přítomné zástupce Rady o současných i plánovaných aktivitách SIC, např. aktualizaci Regionální inovační strategie se zaměřením na inovativně výkonné firmy, nebo projektu SIC for KIDS, který podporuje podnikavost, kreativitu a inovační myšlení u mladých studentů. Jejich projekty se budou zaměřovat na zlepšení života obyvatel v regionu. 
Pavel Jovanovič, vedoucí Odboru strategie a analýz SIC představil cíle a účel Akčního plánu RIS 3. O inovačních platformách RIS 3 zaměřených na oblasti Smart Cities, vzdělávání, potravinářství a přírodní vědy informoval hlavní RIS3 manažer SČK Ivo Říha. Na závěr byla účastníkům jednání předána informace o průběhu projektu Středočeské inovační vouchery, jehož druhé kolo proběhlo letos v dubnu a přilákalo více jak 30 firem.

Co je Rada pro konkurenceschopnost Středočeského kraje
Zástupci inovačních firem, výzkumných a akademických organizací, i regionální samosprávy. Rada pro konkurenceschopnost Středočeského kraje (SČK) je poradním orgánem Rady ŠCK v oblasti inovačního podnikání a výzkumu. Spolu se Středočeským inovačním centrem (SIC) je hlavním nástrojem při naplňování Regionální inovační strategie. Schází se nejméně dvakrát ročně. 8. června 2017 proběhlo již deváté zasedání.