Brain4Industry

MENU

Digitalizace a nové technologie jako klíč ke zvládnutí koronaviru i Průmyslu 4.0

22. září 2020 proběhla v laserovém centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech konference Digitalizace a 3D tisk v praxi českých firem. Jejím cílem bylo na konkrétních příkladech představit zástupcům průmyslu a výzkumných organizací výhody moderních technologií jako 3D tisk, lasery nebo IT systémy pro sběr a analýzu velkého množství dat. Organizátorem byl Fyzikální ústav AV ČR, který je také hlavním koordinátorem inovačního centra a Digital Innovation Hubu – Brain4Industry (DIH B4I). Dalšími členy konsorcia B4I jsou Ústav termomechaniky AV ČR, technologická společnost CARDAM Solution a STAR Research & Innovation Cluster. Průmyslovými partnery B4I jsou firma BENEŠ a LÁT a.s. a Česká zbrojovka Group SE. Akci moderoval Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Fyzikální ústav AV ČR intenzivně rozvíjí spolupráci s firmami. Daří se přenášet výsledky naší práce do průmyslové praxe. Projekt inovačního centra a DIHu B4I je dalším krokem v této úspěšné spolupráci. Rádi bychom v příštím roce zahájili stavbu nové budovy B4I, ve které budou mít firmy možnost využít špičkové zázemí a sdílenou infrastrukturu v oblasti pokročilých výrobních technologií a digitalizace, stejně tak jako služby všech členů konsorcia,“ uvedl při zahájení akce ředitel Fyzikálního ůstavu AV ČR Michael Prouza.

„DIH představuje podpůrný nástroj, který pomáhá firmám v růstu jejich konkurenceschopnosti formou zlepšování business a výrobních procesů, produktů i služeb prostřednictvím digitálních technologií. Stavba inovačního centra zaměřeného na aditivní výrobu a další technologie navazuje na vývoj posledních let a přispívá k vytvoření toho správného inovačního prostředí pro další rozvoj našeho regionu STAR,“ řekl Věslav Michalik, starosta Dolních Břežan a předseda správní rady STAR Research & Innovation Cluster, který bude zajišťovat spolupráci DIH s místními a regionálními samosprávami.

Motor inovací pro české firmy

Program akce byl rozdělen do třech pracovních sekcí. V první části proběhlo představení služeb inovačního centra a DIH – B4I a obecný úvod k digitalizaci s ohledem na přínosy pro firmy. Své zkušenosti se zaváděním nových procesů do firem sdílel Filip Plevač, expert na robotizaci, digitalizaci a Průmysl 4.0. Jan Lát, finanční ředitel a spolumajitel firmy BENEŠ a LÁT a.s. prezentoval nově založený Svaz pokročilých výrobních technologií, který funguje jako podpůrná platforma pro zavádění a prosazovaní zájmů moderních technologií směrem ke státní správě i do zahraniční, např. formou marketingu nebo transferu znalostí.