data-srcset
MENU

Co by měl umět projektový manažer ve výzkumné organizaci? SIC prostřednictvím online webináře vzdělával pracovníky z výzkumných organizací ve Středočeském kraji.

Lze principy projektového řízení využít i ve výzkumu? Co je důležité při psaní projektů? Jak z akademiků a vědců udělat dobré projektové manažery řídící fungující tým? Nejen tyto otázky byly diskutovány na dvouhodinovém webináři s názvem „Projektové řízení pro výzkumné organizace“, který proběhl 16. září. Webinář byl veden formou panelové diskuze a slova se ujali zkušení experti Jiří Krátký a Aleš Vlk.

V první části online setkání přednášející ve stručnosti zopakovali základní principy projektového řízení a dotkli se i nezbytných kompetencí, kterými by měl úspěšný projektový manažer disponovat. Jiří Krátký se zastavil u tzv. měkkých dovedností, ke kterým patří schopnost komunikace, vyjednávání a týmové spolupráce. Právě měkké dovednosti dle jeho názoru často projektovým manažerům chybí, vyžadují delší trénink a jsou zásadní pro správné fungování týmu a projektu. Dalším diskutovaným problémem, na který mnozí projektoví manažeři naráží, je čas. I toto téma měli posluchači možnost s přítomnými odborníky rozebrat a naučit se, jak časový deficit co nejefektivněji řešit. „Aby se nám projekt dobře řídil, je třeba jej časově i kapacitně naplánovat, rozdělit si jasně role i přes to, že tyto parametry nebývají vyžadovány jako součást přihlášky projektu,“ říká Jiří Krátký z PM Consulting. Aleš Vlk, zakladatel portálu vedavyzkum.cz k tématu projektového řízení dodává: „Na projekty a projektové řízení se lze dívat ve dvou rovinách. Ve vědecké sféře si pod projektem často představíme projekt, který je financovaný od poskytovatele veřejných prostředků – například Grantové agentury, Technologické agentury či například Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dobře napsat projekt vyžaduje určité specifické dovednosti – spíše hard skills. A trochu jiné dovednosti pak vyžaduje druhé pojetí – to je vlastní řízení projektů. Tam už jsou zapotřebí již výše zmiňované soft-skills.“

Přednášející i hlavní organizátorka webináře Lenka Podjuklová, RIS 3 Developer ze SIC se shodli, že praxe a simulace projektů jsou nejlepším nástrojem k rozvoji projektového manažera. „Dnešní doba nám nabízí obrovskou škálu možností osobního rozvoje a projektového řízení. Stačí si vybrat například dle formy, jaká nám osobně vyhovuje. Kromě odborných školení a knih existují simulační hrysdílení dobré či špatné praxe nebo videopřednášky, které nám reflektují realitu a mnohdy ušetří spoustu času“ říká Lenka Podjuklová, RIS3 Developer SIC.

Během webináře se přednášející podělili o své zkušenosti z praxe a zaměřili se na specifika projektového řízení v oblasti výzkumných organizací. Přítomní posluchači měli jedinečnou příležitost s odborníky probrat veškeré překážky a problémy, kterým v rámci svých projektů čelí.

„Jsme rádi, že zaměstnanci výzkumných organizací mají zájem na sobě pracovat a zlepšovat se v oblasti projektového řízení“ zhodnotila webinář hlavní organizátorka Lenka Podjuklová.

Pokud Vás zajímá, jak být dobrým projektovým manažerem, lektoři Vám ve videozáznamu poradí 3 nejdůležitější dovednosti.

Přednášející webináře Projektové řízení pro výzkumné organizace:

Jiří Krátký se projektovému řízení věnuje již více než 20 let. Zabývá se poradenstvím při rozvoji projektového řízení v organizacích, tvorbou a realizací tréninků praktického projektového řízení, simulačních her a přípravou k mezinárodním certifikacím. Jeho kurz projektového řázení na SEDUO.cz zhlédlo už více než 7000 lidí. Více o lektorovi zde.

Aleš Vlk již více jak 10 let působí ve společnosti alevia jako facilitátor, lektor a školitel v oblastech souvisejících s problematikou výzkumu, vývoje a inovací. Předtím působil jako poradce v agentuře CzechInvest, na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy či ve Svazu průmyslu a dopravy. V roce 2016 založil portál vedavyzkum.cz