data-srcset
MENU

Cirkulární sken Středočeského kraje

Středočeské inovační centrum zahájilo v rámci mezinárodního projektu COLOR CIRCLE (COnnecting and empowering LOcal authorities with Research Capacities to unlock the full potential of CIRCuLar Economy) přípravu Cirkulárního skenu Středočeského kraje. Cílem je získat ucelený přehled o Středočeském kraji z pohledu významu jednotlivých sektorů na produkci HDP, tvorbě pracovních míst a emisích CO2, doplněný o analýzu materiálových toků.

Tento přehled poslouží k identifikaci relevantních opatření z množiny osvědčených postupů a jejich prioritizace podle jejich využitelnosti v kraji.

Výsledek této práce bude sloužit jako východisko pro tvorbu akčního plánu pro cirkulární ekonomiku ve Středočeském kraji.

Zpracovatelem skenu je Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. (INCIEN), který se zaměřuje na inovativní environmentální management a má v této oblasti bohaté zkušenosti.