MENU

Celkem 30 špičkových zahraničních vědců by mohl do Středočeského kraje přilákat nový program

Zastupitelé Středočeského kraje včera na svém zasedání podpořili nový program zaměřený na vědu a výzkum s názvem Central Bohemia Mobility Programme for Excellence in Research, Innovation and Technology (MERIT). Středočeský kraj se s tímto programem prostřednictvím Středočeského inovačního centra uchází o prestižní grant z programu Horizont Evropa, konkrétně z výzvy MSCA-COFUND. Program přiláká do Středočeského kraje vědce – postdoktorandy z celého světa, z nichž bude vybráno 30 nejlepších a ti budou následně zaměstnáni po dobu dvou až tří let v zapojených 15 výzkumných organizacích Středočeského kraje. Z programu budou benefitovat nejen tyto instituce, ale i dalších 36 institucí, kam budou vědci vysíláni na kratší stáže. Samotnému kraji zapojení v programu přinese mezinárodní zviditelnění.

MERIT je připravovaným pětiletým programem Středočeského inovačního centra. Jeho předmětem bude výběr celkem 30 špičkových vědeckých pracovníků ze zahraničí nezávislými hodnotiteli a následně jejich až tříleté působení v zapojených výzkumných organizacích Středočeského kraje. V rámci těchto pobytů budou povinné také kratší pobyty v délce 2 – 11 měsíců v zapojených firmách a dalších institucích Středočeského kraje i mimo něj. Výsledky podpořených vědeckých projektů budou prezentovány a komunikovány veřejnosti, firmám, obcím a dalším zástupcům kraje v rámci několika konferencí a inovačních dnů, které budou v průběhu programu pořádány. „Projektová žádost byla již do výzvy programu Horizont 2020 dvakrát předložena, a to v letech 2019 a 2020. Tehdy projekt nebyl finančně podpořen z důvodu nedostatku financí ve výzvách navzdory vysokému bodovému ohodnocení a překročení 70% limitu pro získání podpory v obou letech. Tento projekt představuje cestu k transferu know-how ze zahraničních pracovišť do České republiky. Jedná se tak o další střípek do mozaiky na cestě od montovny k mozkovně a k produktům s vyšší přidanou hodnotou,“ vysvětluje náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik. V roce 2019 získal projekt hodnocení 77 %, v roce 2020 získal projekt dokonce hodnocení 87,4 %, což byl nejlepší výsledek ze tří českých žadatelů.

Mezi zapojenými výzkumnými organizacemi jsou špičková pracoviště jako laserové centrum ELI Beamlines a HiLASE, biomedicínské a biotechnologické centrum BIOCEV nebo Astronomický ústav Akademie věd. Z řad firem se k programu MERIT přihlásily např. regionální pobočka firmy VALEO nebo výzkumné a vývojové centrum EATON. Z malých a středních firem např. Beznoska, CARDAM, Devinn nebo Santiago Chemikálie. Do programu vstoupily ale také tři středočeské střední školy z Kutné Hory, Rakovníku a Brandýsa nad Labem. Právě díky nim má program potenciál oslovit i studenty a studentky a motivovat je k vědecké dráze, což je jeden z cílů, které si program klade.

V návaznosti na priority kraje a zaměření výzkumných organizací pokrývá program oblasti, jako jsou laserové technologie; biotechnologie a biomedicína, udržitelná energetika a materiály či kosmické technologie. Průřezovým tématem je digitalizace/AI. Pokud bude letošní žádost úspěšná, financování projektu by z více než 60 % mělo být hrazeno právě z dotace. „Financování programu bude zajištěno tak, že z grantu Horizont Evropa bude hrazeno 62,10 %, z rozpočtu Středočeského kraje 18,95 % a z rozpočtu hostujících výzkumných organizací 18,95 %. Rozpočet programu je téměř 7 milionů EUR, tedy v závislosti na kurzu minimálně 160 milionů korun,“ přidává podrobnosti náměstek Michalik. Výsledky hodnocení ze strany Evropské komise budou zveřejněny až v červenci 2022, kdy bude také známa přesná výše dotace.

Termín realizace programu v případě schválení grantu programu Horizont Evropa bude říjen 2022 až září 2027.

Zdroj: tisková zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje