MENU

Blíží se 5Gthon – akce, která změní budoucnost českých měst!

Soutěž (ideathon) je určena inovativním jedincům, kteří dohromady vytvoří inovativní týmy, které budou hledat zajímavá řešení na vybraná témata během víkendového ideatonu. Hlásit se budou jak vysokoškoláci z různých oborů, tak startupoví nadšenci, ale i již zaběhlé týmy stabilních firem. Limit není žádný, cíl je jasný – najíst inovace, které dokáží zlepšit náš svět a hlavně naši zemi. Akce startuje 15. 2. 2022 a bude probíhat až do 22. 2. 2022

5Gthon je série akcí začínající víkendovou soutěží (ideathonem) o návrhy inovativních řešení na zadané výzvy z oblasti Smart Cities s využitím připojení v 5G síti. V den vyhlášení vítězných návrhů se uskuteční konference a a tři odborné přednášky právě na témata z oblastí Smart Cities a 5G technologií s velkým důrazem na implementaci 5G řešení ve městech v rámci projektu 5g pro 5 měst. Vystoupí zde zahraniční řečníci, např. z Finska či Velké Británie, kteří mají dobré zkušenosti se zaváděním 5G sítí a jejich využitím pro rozvoj měst a obcí. Sítě nové generace a koncept Smart Cities přináší zásadní inovace pro budoucnost českých municipalit. Proto i koncept celé akce se ponese v moderním a nadčasovém duchu, aby široká veřejnost cítila autentičnost/věrohodnost jeho zaměření.

Hlavní cíle této akce jsou:

1)  Představit široké veřejnosti příklady dobré praxe, ale i limity, implementace řešení 5G technologií na území ČR (v rámci projektu 5G pro 5 měst z oblasti Smart Cities)

2)  V rámci ideathonu představit další možné aplikace 5G technologií, které města, firmy, ale i akademická sféra mohou využívat do budoucna

3)  V rámci odborných přednášek uvést veřejnost do širšího kontextu 5G technologií, tak, aby jim všichni rozuměli a zároveň přemýšleli nad jejich implementací

4)  Představit příklady dobré praxe, ale i limity implementace 5G technologií z domova i ze zahraničí a sdílet si tak zkušenosti a možnosti další spolupráce

5)  Vytvořit inovativní, hybnou 5G sílu v České republice a motivovat tak k multiplikaci řešení, sdílení zkušeností, obchodních příležitostí státní správu, samosprávu, podnikatelskou i akademickou sféru

Závěrečný program akce je určen pro všechny, kterým záleží na rozvoji českých měst a obcí, jak už zástupcům municipalit, státní a veřejné správy, tak i odborníkům z oblasti Smart Cities a 5G. Na akci jsou rovněž vítáni zástupci inovativních firem, kteří se chtějí podílet na využití potenciálu 5G sítí. Hosté získají ucelený pohled na situaci zavádění 5G sítí v České republice. Dozví se zkušenosti pětice českých měst s inovacemi využívající 5G sítě, pro zlepšení života a bezpečnosti jejich občanů. Seznámí se s nejmodernějšími digitálními aplikacemi a službami, včetně propojení lidí a zařízení navzájem.

Tuto akci můžete podpořit tím, že se budete aktivně účastnit například jako partner, případně jako aktivní účastník. Je to na vás.

Registrovat se a načerpat další informace můžete na oficiální stránce akce: https://www.5gthon.cz