MENU

5. mezinárodní setkání COLOR CIRCLE

Ve dnech 23. – 24. 11. 2021 proběhlo v rámci projektu COLOR CIRCLE již 5. mezinárodní setkání (InterRegional Learning Event). Vzhledem k epidemiologickým podmínkám bylo organizováno online.

Projekt COLOR CIRCLE je podpořený z programu Interreg Europe a je zaměřený na sdílení osvědčených postupů spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a místními orgány v oblasti cirkulární ekonomiky. Hlavním organizátorem byl francouzský partner Středočeského kraje Burgundy-Franche-Comté Regional Council.

Na setkání byla opět prezentována řada příkladů dobré praxe, mezi jinými např.:

  • Živé dřevo pro budoucnost – jak mohou rychle rostoucí vysázené lesy podpořit místní oběhové hospodářství a udržitelnost,
  • Katalog stavebního odpadu a recyklovaných výrobků vyrobený UCEEB,
  • Sociální povědomí a školení společnosti pro přechod na cirkulární ekonomiku – jak může poradenství pomoci společnosti a orgánům veřejné správy na cestě k oběhovému hospodářství?

SIC zde sdílelo zejména zkušenosti s přípravou Cirkulárního skenu Středočeského kraje.