Smart Accelerator II in the Central Bohemia Region

 data-srcset
MENU

Project No.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/118_055/0012942

Timing: from 1 September 2019 to 31 December 2022

Total budget: CZK 67,827,045.08

PROJECT OBJECTIVES AND ACTIVITIES

Středočeský kraj patří dlouhodobě k ekonomicky nejvyspělejším regionům v České republice, a proto začal kraj prostřednictvím Středočeského inovačního centra s aktivní rozvoje inovačního prostředí a konkurenceschopnost klíčových odvětví ekonomiky kraje.

K tomu přispěl i první úspěšný projekt Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji realizovaný v letech 2016 – 2019, na který se navazuje.

Cílem projektu Smart Akcelerátor II je dále podpořit inovace ve firmách, vznik nových inovačních podniků a iniciovat spolupráci mezi výzkumným, podnikatelským a veřejným sektorem a připravovat nové intervence na podporu inovačního prostředí.

Realizací projektu bude pokračovat rozvoj klíčových oborů, které jsou představiteli kraje vnímány jako významné a perspektivní pro další rozvoj ekonomiky kraje.

Activities within the project are carried out by Central Bohemia (Assistance) and the Central Bohemian Innovation Center (Basic Team, Education, Mapping, Twinning, Pilot Verification, and Promotion).

The activities involve working with the target groups (businesses, municipalities, research organizations), mapping of the innovation environment (the needs of the target groups), implementation of three pilot projects, transfer of best practice from other countries, “Assistance” grant program for drawing up project applications and promotion of innovation activities and the “Innovation in the Heart – Central Bohemia Region” brand that was created in association with the first project.

The project also aims to draft proposals for new measures and projects based on the collected insights and data, and to update the RIS3 Action Plan of the Central Bohemian Regional Strategy on an annual basis.

The implementation team also works closely with the Czech Ministry of Industry and Trade, which is responsible for the RIS3 Strategy agenda at the national level, in particular in relation to the use of the European Structural and Investment Funds and national RRI support programs.

The project is financed from the European Structural and Investment Funds through the Operational Program Research, Development and Education for 2014-2020 and from the Central Bohemian regional administration’s budget.