šipka
Více informací
SIC Banner

Region

Středočeský kraj patří mezi ekonomicky nejvýkonnější regiony v České republice. Vysoká koncentrace high-tech průmyslu, špičkové výzkumné instituce, strategická poloha i nejnižší nezaměstnanost – to vše patří k jeho ekonomické charakteristice. A také vytváří každodenní výzvy pro 1,3 milionu obyvatel ve více jak tisíci městech a obcích.

Naším cílem je přinášet chytrá řešení, která tyto výzvy pomáhají naplňovat: od podpory vzdělávání k inovačnímu podnikání, od efektivního využívání energie k ochraně životního prostředí, od ekologické dopravy po optimalizaci veřejných služeb. Jednoduše řečeno – chceme být lepším regionem. Pro podnikatele, řemeslníky, obchodníky, vědce, studenty, učitele… pro všechny obyvatele Středočeského kraje. A to nejde bez výzkumu a inovací.

Máte nápad na vlastní byznys, ale nevíte, kde začít? Chcete vylepšit svůj produkt nebo hledáte zahraničního partnera? Hledáte chytrá řešení pro rozvoj vaší obce nebo města? S tím vším vám pomůžeme.

Jsme tu pro vás, pro Středočeský kraj.

Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka Středočeského kraje
předsedkyně představenstva SIC

 

RIS3 strategie

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (z anglického „Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation, dále jen „Národní RIS3 strategie“) je strategickým dokumentem, který zajišťuje efektivní zacílení evropských, národních a soukromých finančních prostředků na aktivity vedoucí k posílení inovační kapacity a do prioritně vytyčených perspektivních oblastí s cílem plně využít znalostní potenciál na národní i krajské úrovni a podpořit tak snižování nezaměstnanosti a posilování konkurenceschopnosti ekonomiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Diskuse o přípravě, nastavení a realizaci RIS3 ve Středočeském kraji probíhá zejména ve spolupráci s představiteli velkých výzkumných infrastruktur a projektů, ústavy Akademie věd ČR a dalšími výzkumnými a vývojovými centry působícími na území kraje, stejně jako s mnoha středočeskými malými, středními i velkými firmami, které provádějí výzkum a vývoj a které chtějí přispět k naplňování společného cíle – zvyšování konkurenceschopnosti Středočeského kraje.

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz