šipka
Více informací
SIC Banner

Grant possibilities

  • Inovační portál – Komplexní soubor stěžejního datového nástroje SIC, který v sobě soustřeďuje údaje o aktivitách VaVaI na území Středočeského kraje, včetně jejich následného kartografického interaktivního zobrazování, a současně nástroj nabídky informací a služeb pro inovační firmy a akademické subjekty na území kraje
  • Středočeské inovační vouchery – Nástroj pro podporu spolupráce inovačních firem se středočeskými akademickými a výzkumnými institucemi. Projekt částečně vycházející ze zkušeností Jihomoravského kraje, byl adaptován týmem RIS3 na podmínky Středočeského regionu. V nejbližší době předpokládáme spuštění první výzvy.
  • Oborové matchmakingy – Organizace tématických setkání zástupců inovačních firem a akademické sféry. Aktivita souvisí s vytvářením podrobné databáze o aktivitách v oblasti VaVaI na území Středočeského kraje, případně Prahy u akademických institucí.
  • Pořádání přednášek, seminářů a workshopů na téma VaVaI ve Středočeském kraji – Setkání s tuzemskými i zahraničními hosty, působícími v oblasti znalostní ekonomiky, vzdělávání, vědy a technologií.
+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz