šipka
Více informací
SIC Banner

Rada pro konkurenceschopnost

Poradní orgán Rady Středočeského kraje v oblasti podpory inovačního podnikání, vědy a výzkumu na území Středočeského kraje. Mezi členy Rady jsou významní představitelé inovačních firem a jejich sdružení v kraji, zástupci významných akademických subjektů působících na území kraje, významní zástupci regionální samosprávy a zástupci podpůrných organizací aktivních v oblasti podpory inovací ve Středočeském kraji.

Seznam členů Rady pro konkurenceschopnost
1. Středočeský kraj Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
2. Středočeský kraj  Martin Draxler
3. Středočeský kraj Mgr. Karel Horčička
4. Středočeský kraj  Ing. Roman Šubert
5. Škoda-auto a.s. Mgr. Michal Kadera, LL.M.
6. APEX spol. s r. o. Ing. Jaroslav Bárta
7. ÚJV Řež, a.s. Ing. Karel Křížek, MBA
8. VTP SVÚM a.s. Mgr. Ivo Hain
9. Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Ing. Aleš Hála
10. České vysoké učení technické v Praze Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
11. Národní ústav duševního zdraví Prof. Mudr. Cyril Höschl Drsc. Frcpsych.
12. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., BIOCEV Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
13. Wikov Sázavan s.r.o. Ing. Josef Kadlec
14. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Tomáš Lapáček
15. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
16. Polabské mlékárny a. s. Ing. Pavel Vybíral
17. Slovácké strojírny a. s. Ing. Stanislav Janáč
18. Jawa Moto s. r. o. František Hruška
19. Spolana, a. s.  Ing. Miroslav Falta
20. TopolWater, s. r. o. Ing. Adam Topol
21. Středočeské inovační centrum, spolek Ing. Rut Bízková
22. Technopark Kralupy Ing. Milan Petrák
23. Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Ing. Jiří Plešek
24. CARDAM s. r. o. Ing. Andrej Chrzanowski
25. European Cyber Security Excellence Center, z. s. Ing. Tomáš Přibyl
26. BEZNOSKA, s. r. o. Petr Milata
27. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.

28. Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

 

Statut Rady pro konkurenceschopnost Středočeského kraje

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz