šipka
Více informací
SIC Banner

Evaluation of V4 Smart Cities

Evaluation of V4 Smart Cities

Název projektu:

Evaluation of V4 cities in the area of Smart City (Hodnocení vybraných měst V4 v oblasti Smart City)

Akronym:

V4 Smart Cities

Číslo projektu:

21720401

Doba realizace:

od 1. 10. 2017 do 1. 10. 2018

Celkový rozpočet:

31.400 eur

 Cílem projektu je zhodnotit současný stav konceptu Smart City v regionu V4 a poskytnout komplexní srovnávací přehled, identifikovat oblasti Smart City pro stanovení priorit a podpořit vytvoření regionální spolupráce veřejných a soukromých subjektů s cílem řídit implementaci škálovatelných řešení. Za tímto účelem bude projekt zahrnovat vývoj nástroje sebehodnocení zahrnující analýzu celé řady datových souborů z vybraných měst V4 v šesti vymezených oblastech, které jsou v souladu s EY Smart City indexem. Projekt se navíc prostřednictvím online platformy bude snažit aktivovat angažovanost zúčastněných stran, včetně občanů a soukromého sektoru.

Hlavní cíle projektu:
  1. Podporovat zavedení jednotné metodiky Smart City pro analýzu současného stavu měst a určení prioritních oblastí pro investice
  2. Přispívat k vytváření příslušných zdrojů dat a podporovat dostupnost údajů o iniciativách Smart City
  3. Podporovat schopnost měst identifikovat a definovat projekty a oblasti společného zájmu, například posílit potenciál investičních příležitostí a schopnost financování projektů
Projektoví partneři:
  1. Budapesti Müszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Maďarsko)
  2. Ernst & Young, s.r.o. (Česká republika)
  3. Uniwersytet Warsawski (Polsko)
  4. Žilinská univerzita v Žilině (Slovensko)
  5. Středočeské inovační centrum (Česká republika)
Webové stránky projektu: http://smartpolis.eit.bme.hu/v4-smart-cities
+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz