Stories

 data-srcset
MENU

BEE RESEARCH INSTITUTE

INTRO

Výzkumný ústav včelařský byl založen v roce 1919 jako státní výzkumný ústav. V usedlosti tehdy zvané „Na Dole“ sídlí ústav od roku 1922 až do současnosti a nyní má přes 40 pracovníků. Ústav vlastní zhruba 1000 včelstev umístěných po celé ČR v sedmi lokalitách s různými snůškovými a klimatickými podmínkami. K hospodářství patří vinice a přes 10 hektarů pokusných pozemků. Ústav řeší řadu výzkumných projektů podporovaných ministerstvy zemědělství, životního prostředí a školství, spolupracuje se Státní veterinární správou, Českým svazem včelařů a řadou mezinárodních institucí. Vedle výzkumu se ústav zabývá též vývojem a výrobou.

SUCCESS STORIES

Honey is one of the most often adulterated foodstuffs. Investigators from the Bee Research Institute can validate whether honey is indeed genuine, having established a strict honey quality control system complete with ‘Proper Honey’ [“Med jak má být®”] endorsement seals. Each seal of quality has a unique number, which the consumer, via the website ‘www.medjakmabyt. cz’ can use to find out all they need about their honey. It also supplies beekeepers with queen bees of a placid and mild temperament. Beekeepers can also take advantage of year-round control methods against the parasitic Varroa mite, with greatly efficacious low dosages of veterinary preparations against the parasitical mite Varroa.

FOR THE PUBLIC

  • Lectures and courses, for beekeepers, pupils of primary & secondary schools and the general public
  • Tours by appointment, for groups, from nursery schools to OAPs
  • Publications

Adress: www.beedol.cz