Smart Accelerator in Central Bohemia Region

MENU

Acronym: SmAcc

Project No.: CZ.02.2.69/0.0/15_004/0000752

Timing: from 1 March 2016 to 31 August 2019

Total budget: CZK 56,913,318.39

PROJECT OBJECTIVES AND ACTIVITIES

Středočeský kraj patří dlouhodobě k ekonomicky nejvyspělejším regionům v České republice, přesto donedávna postrádal účinný nástroj, který by se intenzivně věnoval podpoře výzkumu, vývoje, inovací a souvisejícího vzdělávání.

V současnosti však v této oblasti dochází k dynamickým změnám – projekt Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji zásadním způsobem podpoří rozvoj inovačního prostředí a konkurenceschopnost klíčových odvětví ekonomiky kraje.

Cílem projektu Smart Akcelerátor je podpořit inovace ve firmách, vznik nových inovačních podniků a iniciovat spolupráci mezi výzkumným, podnikatelským a veřejným sektorem.

Projekt systémově navazuje na dosavadní spolupráci kraje s vysokými školami, vědecko-výzkumnými organizacemi a inovačními firmami v oblasti naplňování regionální inovační strategie a strategie inteligentní specializace Středočeského kraje.

Realizací projektu dojde k podpoře rozvoje klíčových oborů, které jsou představiteli kraje vnímány jako významné a perspektivní pro další rozvoj ekonomiky kraje.

 

The Central Bohemian Region together with SIC have been implementing individual activities of the Smart Accelerator project since March 2016.

They focus on:

  • deepening collaboration between the academic and enterprise sectors
  • transferring new knowledge into practice
  • popularizing technical subjects and natural sciences at primary and secondary schools in the region
  • and promoting the spirit of enterprise in secondary and university graduates

The project also involves the establishment of collaboration with innovation centres in developed countries with the aim of using their knowledge for the innovative environment in the Central Bohemian Region.

These project objectives will be achieved with the help of marketing and analytical tools, through training courses that will be initiated and collaboration with foreign partners involved in innovation will be established and deepened.

The project is financed from the European Structural and Investment Funds through the Operational Programme Research, Development and Education for the 2014 – 2020 period and from funds of the Central Bohemian Region.

The project is financed from the European Structural and Investment Funds through the Operational Program Research, Development and Education for 2014-2020 and from the Central Bohemian regional administration’s budget.