data-srcset
MENU

Na minutku s vědci na téma “Moderní technologie ve zdravotnictví a telemedicína”

22. 10. 2021,

Cílem akce je přivést k jednomu stolu vědce, inovátory, zástupce firem a dalších institucí, jejichž společným zájmem je zavedení telemedicínských řešení a projektů propojujících moderní technologie a zdravotnictví do praxe.

Kompletní pozvánka na setkání včetně registrace