MENU

Zástupci SIC zahájili studijní stáž v Mexiku

Na začátek pracovního programu se česká delegace zúčastnila veletrhu Talent Land, který každoročně navštíví 30 000 zájemců o nové technologie. Rovněž se zde prezentuje veliké množství mladých začínajících podnikatelů či start-upů. Ti zde musí představit svůj nápad, který většinou spočívá v návrhu řešení určitého problému, se kterým se potýkají mexická města. Zadání dostanou od vedení státu Jalisco a nejvýznamnějších municipalit, nebo od velkých firem, které veletrh sponzorují. Z těchto nápadů je pak odbornou porotou vybráno 100 mladých talentů, přičemž 15 nejlepších z nich je pak odměněno stáží v Sillicon Valley.

Delegace SIC také jednala s panem Jaimem Reyesem, ministrem pro inovace, vědu a technologie státu Jalisco, kterému byl představen Středočeský kraj, jeho charakteristiky, ekonomická situace, klíčové strategické oblasti, výzkumné organizace a jejich aktivity a inovační potenciál regionu. Pan Reyes představil některé inovační programy státu Jalisco. Diskutovalo se také o transformaci státu Jalisco směrem k průmyslu 4.0 s podporou nejrůznějších průmyslových komor a o tom, jakým způsobem stát Jalisco koordinuje spolupráci s těmito komorami, univerzitami a významnými zahraničními investory, které v regionu v současnosti působí. Patří mezi ně např. Intel, Google a Facebook.

V následujících dnech čeká zástupce SIC studium dvou aktuálně probíhajících programů státu Jalisco –  program Living Labs neboli „živé laboratoře“ a program Digital Fabrication Labs neboli „dílny určené k digitální výrobě“, které jsou zaváděny do některých středních škol. Školitelé jsou renomovaní profesoři z Univerzity v Guadalajaře, kteří jsou experti v těchto oborech na národní i mezinárodní úrovni.