Výzkumné organizace

Kreativní vouchery pro výzkumné organizace

 data-srcset
MENU

Program Smart Akcelerátor II – Kreativní vouchery pro výzkumné organizace pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 112-26/2020/ZK ze dne 3. 8. 2020 vyhlašuje hejtmanka Program Smart Akcelerátor II – Kreativní vouchery pro výzkumné organizace pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji.

Lhůta pro podávání žádostí o dotace v Programu je stanovena
od 25. září 2020 od 8:00 hodin do 30. června 2021 do 16:00 hodin
nebo do doby, kdy kumulovaná hodnota dotace požadované v přijatých žádostech o dotaci překročí 150 % celkové alokace Programu.

Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat zároveň:
v písemné podobě včetně všech vyplněných příloh v jednom podepsaném originále se podává osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje

  • buď osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21,
  • nebo prostřednictvím datové schránky, identifikátor datové schránky Středočeského kraje je „keebyyf”.

Způsob podání žádosti o dotaci a její povinné přílohy stanovuje Program, Článek 7.

Vyhlášená výzva:
Celkový objem: 4 000 000 Kč
Celkový objem včetně 150% alokace: 6 000 000 Kč
Předložené žádosti: 1 938 027 Kč
Zbývající objem vč. 150% alokace: 4 061 973 Kč