Inovační platforma

MENU

Platforma výzkumné organizace řeší aktuální témata a bariéry týkající se spolupráce akademického sektoru s malými a středními podniky ve Středočeském kraji.

Inovační platforma bude úzce spolupracovat s výzkumnými organizacemi, zachycovat problematiku a nacházet řešení v příslušných oborech, přispívat vzdělávacími aktivitami a posilovat výměnu zkušeností.

SIC si klade za cíl především usnadňovat spolupráci mezi těmito sektory, sdílet projektové náměty a posilovat vazby.

Pokud Vás tato oblast zajímá, neváhejte se na nás obrátit.

Platforma byla zahájena 26. listopadu 2020. Příští jednání IP se uskuteční v první polovině roku 2021 se zaměřením na téma Spin off s vybraným okruhem odborníků. Jedním z hlavních bodů bude přenos dobré praxe.