Covid-19

MENU

Využívání infrastruktury výzkumu a vývoje z pohledu odděleného sledování hospodářské a nehospodářské činnosti

Tento příspěvek upozorňuje na některé problémy z hlediska výkladu pojmů hospodářské a nehospodářské činnosti a navazuje na minulý článek, který popisuje přehled regulace využívání výzkumných infrastruktur pořízených z EU fondů pohledem pravidel veřejné podpory.

Aktuálnost tohoto zamyšlení je zvýšena tím, že dle dostupných informací Rada pro výzkum, vývoje a inovace (RVVI) právě projednává důležitý materiál s názvem Identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur ve výzkumu, vývoji a inovacích. Návrh obsahuje krajně problematický výklad, který by mohl, pokud by dokument byl závazný, zpětně zpochybnit financování těchto infrastruktur s možným důsledkem až 100% vratek dotace.

V Evropské unii i v České republice vzniká za podpory z veřejných zdrojů celá řada výzkumných infrastruktur, které mají „uživatelský“ charakter. Tímto termínem zde míníme situaci, kdy výzkumnou infrastrukturu buduje jedna nebo více výzkumných organizací za účelem sdílení této infrastruktury s širším okruhem uživatelům z komunity organizací orientovaných na výzkum a vývoj, případně na další aktivity, například vysokoškolské vzdělávání.

V souvislosti s tímto typem infrastruktur je nutno řešit dva zásadní aspekty z pohledu pravidel veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Celý článek najdete na odkazu ZDE.

Zdroj: Vedavyzkum.cz