MENU

Středočeský kraj a SIC se prezentovali na Česko-mexickém dnu vědy a inovací

Česko-mexický Den vědy a inovací ukázal, že spolupráce s latinskoamerickým lídrem na high-tech projektech má veliký potenciál

Mexiko nemusí být zpravidla spojováno se světově významnými výkony v oblasti výzkumu a inovací. Existující česko-mexická spolupráce však naznačuje opak. To ukázal seminář pořádaný MPO dne 3. dubna 2019 ve spolupráci s velvyslanectvím Mexika v Praze a „Red Global Mexico“ – uskupením mexických výzkumníků a zástupců kvalifikované pracovní síly působící v ČR, kterého se zúčastnilo na 80 zástupců z řad vědeckovýzkumných institucí, univerzit a firem.

Celodenní akci zahájil náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko, velvyslankyně Mexika J. E. Leonora Rueda a prezidentka Red Global Mexiko Stephanie Proskauer. „Mexiko a ČR sdílejí řadu prioritních oblastí i klíčových sektorů hospodářství, v nichž spatřujeme do budoucna velký potenciál. Jedná se jak o obecnější spolupráci v aplikovaném výzkumu, tak i o konkrétní oblasti jako Průmysl 4.0, Smart Cities, Life Sciences, IT a další,“ uvedl náměstek Očko. Mexiko se skutečně stejně jako Česká republika soustředí na podporu těchto oblastí, které logicky posunou silně průmyslově orientovanou ekonomiku k vyššímu výkonu, vyšší přidané hodnotě a zpravidla i k udržitelnějším řešením. Mexická administrativa již zpracovala k oblastem jako Průmysl 4.0 či Smart Cities tzv. cestovní mapy či akční plány a na úrovni federálních států podporuje např. tzv. Nodos, či uzly, které jako určitá forma klastrů a vědecko-akademických uskupení mají za cíl produkovat inovační lídry v jednotlivých regionech, podporují podnikání na technologickém základu a komercializaci inovací.

Po té následovaly čtyři bloky shrnující všechny aspekty vědecko-technologické spolupráce. První blok byl věnován institucionálnímu rámci. Zazněly exkluzivně pro tuto akci natočené videopříspěvky generální ředitelky Národní rady pro vědu a technologie Mexika (CONACyT) a ministra inovací, vědy a technologie státu Jalisco. Z českého pohledu se pak posluchači měli možnost seznámit s programy spolupráce, které nabízí Technologická agentura ČR či Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Blok uzavřela vedoucí Oddělení Amerik MPO, která shrnula obchodní spolupráci s Mexikem a její perspektivy ve vyspělých odvětvích.

Praktickým příkladům spolupráce vědecko-výzkumných institucí byl věnován druhý blok. Spolupráci s mexickými univerzitami a zkušenost s mladými talentovanými Mexičany, kteří se rozhodli pro studium v ČR, přiblížila prorektorka pro vědu Univerzity Karlovy. Dlouhodobou spolupráci, která trvá bezmála padesát let, s Mexikem navázala také Akademie věd. Zkušenost s mexickými výzkumníky má dále např. brněnský CEITEC či středočeský BIOCEV. V odpoledním bloku pak své projekty představili zástupci firem CEMEX, Ardanas Partners, Linet, Doosan Škoda Power a Cross Zlín. Firmy representovaly širokou škálu odvětví, avšak společným jmenovatelem spolupráce byly v tomto případě inovace.

Závěrečný blok pak vypovídal zejména o osobních zkušenostech expertní spolupráce s Mexikem, řeč byla o spolupráci Středočeského inovačního centra se státem Jalisco, nejslavnější mexickou univerzitu – Mexickou národní autonomní univerzitu (UNAM) založenou v roce 1551 – představila ředitelka její německé pobočky a osobní zkušenost s životem a prací v oblasti vzdělávání a vědy v obou zemích shrnula česká zástupkyně SIC a mexický výzkumník pracující v CEITEC.)

Partnerství Mexika a Středočeského kraje prezentoval také Karel Horčička, krajský radní pro kulturu ve Středočeském kraji. Poskytl přehled o dosavadní spolupráci, výsledcích a plánovaných projektech. Podle jeho názoru potenciál této spolupráce nebyl sice na začátku tak zřejmý, ale díky jednak výsledkům ze třech výměnných delegací, jednak možnosti dalších akcí, začíná být jasné, že oba regiony se mohou navzájem obohatit, zejména v oblasti školství.

Mezi dalšími výsledky spolupráce Středočeského kraje a Mexika patří např. certifikace čtyř členů digitálního FabLabu Středočeského inovačního centra Univerzitou v Guadalajaře, nebo školení tzv.: „Inovačních agentů” Ministerstvem pro inovace státu Jalisco v ČIIRK ČVUT v srpnu 2018. V oblasti vzdělávání proběhla tzv. “tvůrčí výzva”, která začala 11. března na třech středních školách ve Středočeském kraji (Čáslav, Kutná Hora a Rakovník) a na mexické střední škole. Na podzim letošního roku se plánuje pilotní projekt digitálního Fablabu v Rakovníku.

Cílem celé akce bylo tedy zviditelnit existující odborné přesahy a realizované projekty, včetně VaV projektů, mobility mexických a českých odborníků či potenciálu pro české firmy prorazit na mexickém trhu v inovačních tématech. „Chceme díky této akci vést dialog o možném posílení společných vazeb a navázat na ni dalšími aktivitami,“ dodal náměstek Očko. První akce svého druhu je počátečním momentem, který má nastartovat dlouhodobější spolupráci v daných tématech. Zájem je jak o posílení podpory českým firmám a organizacím se zájmem o projekty s Mexikem, tak i o konkrétní aktivity, které umožní navazovat nová česko-mexická partnerství. MPO v tomto směru společně s agenturou CzechInvest například připravuje technologickou misi do Mexika, která se uskuteční na přelomu května a června tohoto roku.

Mexiko zůstává s obratem 35 mld. Kč za rok 2018 hlavním partnerem ČR v regionu Latinské Ameriky, kdy do této země v roce 2018 směřovalo 52 % regionálního exportu (a 51,5 % obratu). Export za rok 2018 dosáhl hodnoty 17,8 mld. Kč a import 17,26 mld. Kč. Od vstupu do EU se náš export do Mexika zvýšil téměř devětkrát. Mezi komodity českého vývozu motorová vozidla, díly a příslušenství, elektrické vodiče, kompresory, elektrická zařízení, klimatizační jednotky a části a součástky, výrobky z plastů, pístové motory, výrobky z buničiny.

Zdroj: SIC a MPO