MENU

Středočeský kraj se díky Chytrým městům a obcím více přiblíží západoevropským regionům – kvalitou života, i virtuálně.

Rychlejší internet a lampy, které samy regulují osvětlení. Právě tato dvě „chytrá řešení“ vyvolala největší zájem zástupců obcí, vysokých škol a technologických firem v rámci Inovační platformy Smart Cities, jejímž iniciátorem je Středočeské inovační centrum (SIC). Diskutovalo se také o využití mobilních aplikací v dopravní problematice, nebo finančních úsporách při efektivnějším vytápění škol.

Téměř tři čtvrtiny obcí a měst ve Středočeském kraji, které se vyjádřily v dotazníkovém šetření právě provedeném SIC, plánují realizaci „chytrých“ projektů v oblasti dopravy, životního prostředí, informačních technologií a správy měst. Přes 50 % dotazovaných se chce zaměřit na podporu podnikání. Výsledky prvního průzkumu mezi desítkami středočeských municipalit zveřejnilo již začátkem letošního roku SIC na historicky první konferenci věnované tématu Smart Cities ve Středočeském kraji. Spolu s tím byl zahájen také pravidelný dialog zástupců středočeských měst a obcí, firem a expertů, nazvaný Inovační platforma Smart Cities (IPSC) ve Středočeském kraji.

Poslední dvě setkání IPSC se uskutečnila 6. a 13. června v Dolních Břežanech. Jedním z prezentovaných projektů bylo SYNOPCITY – znalostní informační síť, která propojí tuzemské a evropské regiony a umožní tak komunikaci a sdílení informací mezi komunální, výzkumnou a privátní sférou. Dalším diskutovaným bodem byla doprava – především pak zvyšující se počet automobilů ve městech a obcích, a s tím spojené potíže s parkováním, např. na náměstích, nebo u vlakových či autobusových nádražích. Chytrým řešením je mobilní aplikace, která pro vás najde parkovací místo a v případě potřeby s ní můžete i zaplatit. Systém je automaticky napojen na městskou policii, která tak bude mít přehled o případných přestupcích. Pilotním městem, kde aplikace úspěšně funguje již více než rok, je Kolín, Do budoucna se plánuje rozšíření i na další středočeská města. „Chceme hledat řešení, která budou nejen chytrá a přinášet úspory, ale také vhodná i pro menší města,“ uvedl Ivo Říha, RIS3 manažer Středočeského kraje.


„Středočeské obce mají možnost financovat Smart City projekty např. z programu Eta, který je v kompetenci Technologické agentury ČR a jehož cílem je právě podpora kvality života obyvatel a zvyšování konkurenceschopnosti. O téma Smart Cities je velký zájem, a proto pevně věřím, že se nám do společných diskuzí podaří brzy zapojit i další municipality,“
prohlásila Rut Bízková, ředitelka SIC.