data-srcset
MENU

Středočeský kraj přináší lék pro ekonomický restart. Pomohou kulturní a kreativní průmysly

V době, kdy ekonomika čelí bezprecedentní krizi, se hledají řešení, jak ji znovu nastartovat. Středočeské inovační centrum (SIC) přišlo s plánem rozvoje ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou díky kulturním a kreativním průmyslům (KKP). Středočeský kraj je prvním v České republice, který podle nejnovější metodiky Ministerstva kultury zmapoval oblast KKP.

Podle zjištění KKP generuje 11 % hrubé přidané hodnoty Středočeského kraje[1], což je více než světový (7 %)[2] i národní (7,6 %)[3] průměr. Předčí tak i ekonomická odvětví jako je stavebnictví, doprava či zemědělství. KKP v kraji zaměstnávají 7,5 % obyvatel.

„V posledních letech zaznamenávají KKP ve Středočeském kraji rekordní růst – například hrubá přidaná hodnota za obory videohry, architektura, design, výtvarné umění, reklama, literatura a tisk vzrostla mezi lety 2014 a 2018 o neuvěřitelných 31 procent,“ říká Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje. „Zaměstnanost se přitom v tomto oboru zvýšila mezi lety 2013 a 2017 o 23 procent. To jsou čísla vskutku rekordní,“ dodává Jaroslava Pokorná Jermanová. Bez řemesel a gastronomie, jejichž mapování stále probíhá, je v současné době ve Středočeském kraji 909 podniků, 11867 osob samostatně výdělečně činných, 179 neziskových organizací a 60 příspěvkových organizací ze sektoru KKP. 

„Mezi nejúspěšnější zástupce středočeských KKP patří například VR hra Beat Saber, kterou nedávno koupil Facebook za několik miliard korun. A takto vysoká přidaná hodnota vznikla činností pouhých tří osob. Rovněž dopad počítačové hry Kingdome Come: Deliverance od společnosti Warhorse způsobil oživení turismu v oblasti Sázavského kláštera, kde se odehrává děj hry,“ říká Jana Adamcová, specialistka na KKP, ze SIC.

Tyto špičkové české produkty jsou vytvářeny díky kreativitě, technologiím, inovací a rovněž čerpáním z tradice a kulturního dědictví. Proto tvoří vyšší přidanou hodnotu na pracující osobu a excelují ve výši průměrné mzdy, jak prokazuje analýza ministerstva průmyslu a obchodu[4], která mj. uvádí, že kreativní průmysl má o více než 50 % vyšší průměrnou mzdu než průmysl zpracovatelský. Současně jsou schopny pomáhat zvyšování konkurenceschopnosti „nekreativním“ podnikům, ať už ve fázi tvorby konceptu služby, designu produktu, budování brandu nebo ve fázi marketingu a prodeje. A právě v těchto faktorech vidí Středočeský kraj šanci pro restart ekonomiky, postižené virem Covid-19. 

3D Sázavský klášter a čepice TGM

Propojit podporu inovací malých a středních podniků a kultury má za cíl také nově vytvořená webová stránka www.kreativnistrednicechy.cz, kde se prezentují KKP Středočeského kraje. Na stejné platformě je informační servis o způsobech a nástrojích jejich podpory ze strany kraje a rovněž poptávka po jejich službách, jak ze strany podniků, tak ze strany veřejné správy. 

Součástí webu je i pilotní projekt online sbírek středočeských muzeí. V nich mohou kreativci a podnikatelé hledat inspiraci v podobě technologických, řemeslných či gastronomických postupů, vizuálních podkladů (ornamentů, výtvarných děl, předmětů), audio podkladů (hudebních motivů), příběhů pro tvorbu narativu či scénářů apod. 

Příkladem takové úspěšné spolupráce může být právě výše zmíněná počítačová hra Kingdom Come: Deliverance ze studia Warhorse, pro kterou byl nasnímán ve 3D celý Sázavský klášter a jeho okolí. Anebo spolupráce Muzea TGM Rakovník s firmou TONAK na pánských i dámských čepicích  tzv. „masaryčkách“, tolik typických pro prezidenta Osvoboditele.

„Celá česká ekonomika trpí slabou schopností vytvářet originální výrobky, produkty a pronikat s nimi na zahraniční trhy. Proto máme stále ekonomiku s relativně nízkými příjmy vystavenou konkurenci ze zemí s levnější pracovní silou. Úspěšné příklady využívání kulturního dědictví pro ekonomický rozvoj se týkají mnoha zemí jihovýchodní Asie. Japonsko, Tchaj-wan či Jižní Korea jsou průkopníky v technologickém rozvoji a spojují jej s využíváním a oživováním kulturního dědictví,“ uvádí Arnošt Marks, proděkan pro tvůrčí činnost na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity.

Středočeská muzea budou na web postupně přidávat další hodnotné sbírkové předměty na základě kurátorského výběru. „Všem tvůrcům či výrobním firmám bude umožněn snadný přístup k datům, která by jinak složitě a zdlouhavě hledali po archivech či depozitářích, nebo by o nich vůbec nevěděli“, říká vedoucí odboru kultury Středočeského kraje Kateřina Pešatová. Ať bude tedy cukrář hledat tradiční recepturu, designér autentické ornamenty, kamnář tradiční vzory kachlí, nebo spisovatel či scénárista nové příběhy, na tomto webu mají šanci. Pokud daný artefakt kreativci v online sbírkách nenajdou, středočeská muzea ráda zajistí rešerši a vyjdou kreativcům vstříc. 

Web rovněž obsahuje důležitá statistická data a přehled všech nástrojů a dotací, kterými Středočeský kraj kulturní a kreativní průmysly podporuje. Aktuálně mohou kulturní a kreativní průmysly využít finanční podporu z tzv. kreativních voucherů (https://kreativnivouchery.s-ic.cz/), a to v roli žadatelů nebo dodavatelů kreativních služeb. Cílem programu je motivovat podnikatele, inovovat své produkty a služby a využívat při tom kulturní dědictví Středočeského kraje. 

https://youtu.be/9Aq7lZidJNA

Kontakt pro média: Mirka Kremrová, PR manažerka, kremrova@s-ic.cz, 601 214 939


[1] Údaj za rok 2018.

[2] Viz http://www.intracen.org/itc/sectors/creative-industries/

[3] Údaj za rok 2017 dle dat EUROSTAT.

[4] https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/tydenik-ekonomickych-aktualit/tydenik-ekonomickych-aktualit—251055/