MENU

Středočeský kraj podpořil další výzkumné organizace. Pomůže jim najít zaměstnance i zákazníky

Zlepšit publicitu i spolupráci s průmyslem je cílem středočeského programu Kreativní vouchery pro výzkumné organizace. První tři úspěšní žadatelé již od jara 2021 realizují své projekty. Zastupitelstvo Středočeského kraje minulý týden schválilo další tři záměry, které pomohou zviditelnit regionální výzkumná centra mezi veřejností i průmyslem. Žádosti byly hodnoceny nezávislou externí komisí a následně Radou pro konkurenceschopnost Středočeského kraje.  

„Potenciál Středočeského kraje v oblasti inovací je obrovský, vždyť tu sídlí řada výzkumných i akademických pracovišť, ale i firem, které staví svůj úspěch právě na novátorském přístupu,“ je přesvědčen Věslav Michalik, náměstek hejtmanky pro oblast financí a inovací, a doplňuje: „Tyto společnosti a instituce nabízejí Středočechům zajímavé pracovní příležitosti, a my jsme přesvědčeni, že nás pomohou posunout od ´montovny´ k ´mozkovně´. Proto s těmito subjekty navazujeme intenzivní spolupráci, a snažíme se jim vycházet vstříc. Jednou z forem pomoci jsou dotace určené právě na rozvoj inovací.“

Prvním z úspěšných žadatelů je Biotechnologický ústav AV ČR, sídlící ve výzkumném centrum BIOCEV ve Vestci. Podporu Středočeského kraje využije na rozšíření systému vizuální identity a posílení on-line komunikace v duchu současných trendů. To vše za účelem zvýšit povědomí o ústavu jako celku, ale také o aktivitách jednotlivých výzkumných skupin a servisních laboratoří mezi klíčovými cílovými skupinami.

Další podpořenou organizací je Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický. Předmětem spolupráce bude vytvoření marketingové studie na rozšíření nabídky stávajících produktů a služeb poskytovaných ústavem. VÚGTK se zabývá například výzkumem technologií a softwaru pro geodetické účely, jako je přesné zaměření staveb a sledování případných pohybů souvisejících s podložím.

Trojici žadatelů uzavírá Botanický ústav AV ČR, který výrazně napomáhá ochraně přírody a krajiny. Výzkumné projekty se zabývají například vlivem rostlin na lesní požáry i globální klima. Kreativní voucher Středočeského kraje využije Botanický ústav pro přípravu moderní audiovizuální prezentace směrem k potenciálním uchazečům o zaměstnání, odborníkům i široké veřejnosti.

Více o podpoře výzkumných organizací ve Středočeském kraji naleznete ZDE