Aliance pro vodu

MENU

Středočeský kraj chce ze zahraničí přivést špičkové odborníky – nový projekt počítá se 30 vědci na dobu tří let

Cílem Středočeského programu mobility, pro excelentní výzkum, inovace a technologie, který dnes schválili zastupitelé kraje, je příliv špičkových vědeckých pracovníků ze zahraničí, včetně českých vědců působících momentálně jinde než v ČR, do výzkumných center ve Středočeském kraji. Program počítá s náklady přes 41 milionů korun a jeho výsledkem by mělo být přilákání až třiceti špičkových vědců do středočeských institucí na dobu až 36 měsíců.

„Středočeský kraj se profiluje jako vysoce inovační region s excelentními výzkumnými centry, a to jak v rámci České republiky, tak na evropské a mezinárodní úrovni. Máme zde obrovský potenciál i možnosti využití výzkumu a vývoje v praxi. Posílení těchto center o světové kapacity je logickým krokem a bude velmi přínosné. Zároveň usilujeme o to, aby se do vlasti vrátili Češi, kteří odešli takzvaně za lepším do zahraničí. Chceme jim vytvořit u nás srovnatelné podmínky,“ říká hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Program počítá s působením až 30 špičkových vědců ze zahraničí ve výzkumných organizacích Středočeského kraje v průběhu 5 let trvání projektu. Mělo by jít například o experty na laserové technologie, biotechnologie a biomedicínu, nanotechnologie, energetiku, digitalizaci (vč. umělé inteligence a virtuální reality) nebo také na kosmické technologie.

Středočeský kraj využije program EU Horizont 2020 (akce Marie Skłodowska-Curie, výzva MSCA-COFUND). V případě, že bude dotace schválená, pak bude program probíhat v období duben 2020 až duben 2025 pod administrací Středočeského inovačního centra (SIC). „Zapojení do programu Horizont 2020 je prestižní záležitostí. Kraj tím získá jedinečné know-how ohledně tohoto rámcového programu Evropské unie, v jehož zapojení a úspěšnosti zatím Česká republika zaostává za jinými zeměmi EU,“ připomíná radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO 2011).

Ve Středočeském kraji je 25 výzkumných organizací, z toho většina jich předběžně projevila zájem do programu vstoupit a přijmout vědce jako hostující organizace. Financování projektu bude zajištěno tak, že 50 % nákladů hradí Evropská komise, 25 % nákladů bude hrazeno z rozpočtu Středočeského kraje a 25 % nákladů bude hrazeno z rozpočtu hostujících výzkumných organizací. Celkový rozpočet programu je 6 388 200 € (tj. při kurzu 25,75 Kč/€ aktuálně 164 496 150 Kč). Rozpočet zahrnuje náklady pro 30 vědců po dobu 36 měsíců ve výši 5 480 €/vědec/měsíc zahrnující plat, náklady na bydlení, drobné laboratorní vybavení apod., z toho 50 % hradí Evropská komise. Dále půjde o příspěvek na administraci programu ve výši 435 €/vědec/měsíc, z toho 325 €, tj. cca 75 % hradí EU. V případě podpory 30 vědců činí tento příspěvek 351 000 € po dobu trvání projektu. Tento příspěvek bude využit na zajištění činnosti výběrové komise rozhodující o výběru vědců do programu, na zajištění projektového manažera a další související provozní náklady.