MENU

Středočeské inovační centrum připravilo workshop k projektu Středočeský program mobility pro excelentní výzkum, inovace a technologie

Dne 13.5.2019 proběhlo v IMPACT HUB Praha setkání Středočeského inovačního centra se zástupci středočeských výzkumných organizací, které mají zájem zapojit se do připravovaného projektu „Středočeský program mobility pro excelentní výzkum, inovace a technologie“. Workshopu se zúčastnili zástupci center ELI a HiLASE Fyzikálního ústavu AV ČR, některé ústavy AV ČR centra BIOCEV, Astronomického ústavu AV ČR, UCEEB, Centra výzkumu Řež, Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, České zemědělské univerzity v Praze, Národního ústavu duševního zdraví a  Knihovny AV ČR. Workshop byl zahájen úvodními slovy, která pronesli Marek Jetmar, ředitel divize Věda, výzkum a inovace, a Jakub Pechlát, ředitel divize Projekty, ze Středočeského inovačního centra.

Středočeský kraj by se pro spolufinancování tohoto projektu rád ucházel o grant programu Horizon 2020. Cílem projektu je podpořit příliv zahraničních nebo návrat českých vědců do Středočeského kraje, protože právě nedostatek kvalifikovaných vědců je problém, který výzkumné organizace dlouhodobě trápí. Zájem o zapojení do projektu ze strany výzkumných organizací je proto opravdu veliký a odpovídala tomu i atmosféra workshopu, který byl velice interaktivní a produktivní. Středočeský kraj by se v případě schválení žádosti stal teprve druhým krajem v ČR, který by takový regionální program realizoval.

Účastníci workshopu se dozvěděli podrobné informace o chystaném projektovém záměru a rovněž byli seznámeni s tím, jaká se od nich očekává součinnost při přípravě projektové žádosti.

Celým workshopem provázela koordinátorka projektu, Martina Vycudilíková Outlá (, 601 214 426).