MENU

Středočeské firmy mají další šanci získat voucher na inovaci svých produktů a služeb

SIC vyhlašuje další výzvu k předkládání žádostí o Inovační voucher. Alokace činí 2 284 887 a příjem žádostí potrvá od 13. 11. 2017 do 31. 12. 2017. Pomocí jednorázových dotací do výše 150 000 podporuje SIC spolupráci středočeských firem a výzkumných institucí. 

Program je určen pro malé a střední podniky. Podporu lze získat mj. na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben. Inovační voucher mohou žadatelé použít i na vývoj prototypu, softwaru či funkčního vzorku, testování, měření, navrhování konstrukčních řešení a další aktivity.  

Od roku 2016 podpořil SIC přes padesát středočeských firem, které si mezi sebou rozdělily více než 7 milionů Kč.

Důležité dokumenty k výzvě naleznete na webu https://s-ic.cz/cs/projekty/inovacni-vouchery/.

Kontakt: Ing. Petr Jirman, Vedoucí odboru projektové kanceláře SIC, +420 246 083 195